Binnen de Marketing Kennisbank zijn verschillenden Marketing Analyses uitgewerkt. Binnen deze sectie vallen vooral de strategische marketing analyses welke ingezet kunnen worden als hulpmiddel bij het vormgeven van een middellange tot lange termijn strategie. Met deze analyses kunt u (beargumenteerde) strategische keuzes maken.

De ABCD-analyse wordt gebruikt voor het externe deel van de situatieanalyse. De analyse bestaat uit de afenemersanalyse, bedrijfstakanalyse, concurrentenanalyse en distributieanalyse.

DESTEP is een acroniem en staat voor demografisch, economisch, sociaal/cultureel, technologisch, ecologisch en politiek/juridisch, dit zijn allemaal factoren die de omgeving van een onderneming bepalen.

De externe analyse is de analyse van de externe omgeving en geeft inzicht in de kansen en bedreigingen binnen een bedrijfsomgeving. Dit vormt de input voor een SWOT analyse waarop de uiteindelijke strategie van een onderneming gebaseerd is.

De portfolio-analyse is een hulpmiddel dat gebruikt wordt binnen het marketingvakgebied om beslissingen te nemen over product-marktcombinaties (portfolio). Het is een essentieel onderdeel van de interne analyse.

De situatieanalyse is een goede manier voor een organisatie om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de markt. Door regelmatig een situatieanalyse uit te voeren stelt een onderneming zich in staat om snel in te spelen op de veranderingen in de markt.

De SWOT-analyse is een veelgebruikt hulpmiddel in het bedrijfsleven bij het bepalen van de strategie van een onderneming. Het is een essentieel onderdeel van het strategisch beleidsbepalingsproces en moet ook meegenomen worden in het strategisch marketingplan.

Mis je een marketing analyse?

Geef het door en wij proberen het toe te voegen aan de website. Of schrijf zelf een artikel en wij plaatsen het op Intemarketing. Zo krijg jij alle credits!