In dit artikel wordt de ABCD-analyse uitgelegd die een belangrijke rol speelt voor de analyse van de externe omgeving van een onderneming. 

Wat is een ABCD-analyse?

Image
ABCD-analyse | marketingplan externe omgeving
ABCD analyse

De ABCD-analyse geeft een goed beeld van de externe omgeving waarin een onderneming opereert. Het wordt vaak gebruikt in marketingplannen en/of de situatieanalyse om de externe omgeving van een onderneming te analyseren. Het uitgangspunt is om kansen en bedreigingen te ontdekken en vervolgens er met de bedrijfsstrategie op te spelen.

Op basis van de ABCD-analyse worden dus strategische beslissingen genomen die ervoor zorgen dat een bedrijf succesvol inspeelt op haar omgeving. De ABCD / structuur is een handig hulpmiddel waardoor structureel alle belangrijke facetten aan bod komen. Het levert ook kansen en bedreigingen die gebruikt kunnen worden voor een SWOT analyse.

Waaruit bestaat de ABCD-analyse?

De ABCD-analyse bestaat uit de volgende onderdelen: