In dit artikel wordt de situatieanalyse uitgelegd. Na het lezen begrijpt u de situatieanalyse en kunt u deze toepassen op het strategisch beleid van uw organisatie.

Wat en waarom een Situatieanalyse?

De situatieanalyse is een goede manier voor een organisatie om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de markt. Door regelmatig een situatieanalyse uit te voeren stelt een onderneming zich in staat om snel in te spelen op de veranderingen in de markt. De uitkomst van de situatieanalyse dient als input voor de SWOT-analyse. Het is de basis van het strategisch beleid van een onderneming. De situatieanalyse komt vaak voor in het marketingplan.

Een situatieanalyse wordt gemaakt aan de hand van kwantitatief en kwalitatief onderzoek en geeft antwoord op de vraag: wat gebeurt er om ons heen en wat gaat er gebeuren in de toekomst? Met behulp van de situatieanalyse worden strategische plannen  geformuleerd.

Waaruit bestaat een Situatieanalyse?

De situatieanalyse bestaat uit twee onderdelen.

1. Externe analyse

Het eerste onderdeel is de externe analyse dat antwoord geeft op de kansen en bedreigingen van een onderneming. De ABCD-analyse wordt gebruikt om de gehele externe omgeving van een onderneming in kaart te brengen.

De ABCD-analyse bestaat uit de volgende onderdelen:

2. Interne analyse

Het tweede onderdeel is de Interne analyse. De Interne analyse analyseert de sterktes en de zwaktes van een onderneming.

Nadat de interne en externe analyse zijn uitgevoerd is er een beeld van de omgeving waarin een onderneming actief is. Op basis van dit beeld kunnen er strategische beslissingen genomen worden. Alle bevindingen van de situatieanalyse zullen in de SWOT-analyse meegenomen worden.