In dit artikel wordt de externe analyse uitgelegd. Na het lezen begrijpt u de externe analyse en kunt u deze toepassen op het strategisch beleid van uw organisatie.

Wat is de externe analyse?

De Externe analyse is de analyse van de externe omgeving en geeft inzicht in de kansen en bedreigingen binnen een bedrijfsomgeving. Dit vormt de input voor een SWOT analyse waarop de uiteindelijke strategie van een onderneming gebaseerd is. Samen met de Interne analyse vormt het de situatieanalyse.

Waarom een externe analyse?

Door kenmerken uit de bedrijfsomgeving als basis te kiezen voor een lange termijn strategie is een onderneming in staat een goede afstemming te bereiken tussen vraag en aanbod. Hierdoor kan een onderneming goed inspelen op de wensen en behoeften van de klant.

Hoe voer ik een externe analyse uit?

De ABCD analyse en DESTEP bieden een goede structuur om alle belangrijke facetten van de externe bedrijfsomgeving in kaart te brengen.

MESO omgeving

De ABCD-analyse wordt gebruikt voor het externe deel van de situatieanalyse. De analyse bestaat uit de afenemersanalyse, bedrijfstakanalyse, concurrentenanalyse en distributieanalyse.

MACRO omgeving

DESTEP is een acroniem en staat voor demografisch, economisch, sociaal/cultureel, technologisch, ecologisch en politiek/juridisch, dit zijn allemaal factoren die de omgeving van een onderneming bepalen.