In dit artikel wordt de DESTEP-analyse uitgelegd. De DESTEP-analyse geeft inzicht in de macro-omgevingsfactoren van een onderneming en aan de hand van deze analyse kunnen marketeers eenvoudig kansen en bedreigingen voor een marketingplan opstellen. 

Samenvatting DESTEP-analyse

Image
DESTEP betekenis

DESTEP is een acroniem en staat voor demografisch, economisch, sociaal/cultureel, technologisch, ecologisch en politiek/juridisch, dit zijn allemaal factoren die de omgeving van een onderneming bepalen. DESTEP is dus een middel waarmee een beeld verkregen kan worden van de externe (macro) omgeving waarin een organisatie actief is. Inzicht in de externe omgeving van een organisatie is van belang om effectief gebruik te maken van de kansen en bedreigingen veroorzaakt door het landschap waarin een onderneming opereert. Afstemmen van het strategisch beleid op de bevindingen van DESTEP-analyse stelt een onderneming in staat om succesvol actief te zijn in haar omgeving. Deze analyse speelt daarom vaak een belangrijk onderdeel in marketingplannen. 

Wat is een DESTEP-analyse?

Het DESTEP model staat voor demografische factoren, economische factoren, sociaal/culturele factoren, technologische factoren, ecologische factoren en politiek/juridische factoren. Door deze factoren te analyseren verkrijgt men een beeld van het landschap waarin een onderneming opereert. De analyse maakt deel uit van de externe analyse en is een onderdeel van de situatieanalyse en het marketingplan. Een andere benaming voor DESTEP is het DEPEST model of DEPEST Analyse. 

Waarom de DESTEP-analyse?

Inzicht in de externe omgeving van een organisatie is van belang om effectief gebruik te maken van de kansen en bedreigingen veroorzaakt door het landschap waarin een onderneming opereert. Afstemmen van het strategisch beleid op de bevindingen van DESTEP-analyse stelt een onderneming in staat om succesvol actief te zijn in haar omgeving.

Wat zijn DESTEP factoren?

Image
Voorbeelden van de DESTEP analyse
Voorbeelden van DESTEP factoren

De DESTEP factoren die de macro-omgevingsvariabelen vormen zijn:

  • Demografisch // kenmerken van de bevolking
  • Economisch // kenmerken die de economie beschrijven
  • Sociaal-cultureel // kenmerken van de cultuur en leefgewoonten
  • Technologisch // kenmerken van de ontwikkeling
  • Ecologisch // kenmerken van de fysieke omgeving
  • Politiek-juridisch // kenmerken van overheid, rechterlijke macht en regelgeving

Met de DESTEP factoren worden de macro- omgevingsvariabelen waar een onderneming geen directe invloed invloed uitoefent geanalyseerd. Een onderneming kan deze factoren niet direct veranderen, maar wel er effectief op inspelen door er rekening mee te houden in het strategische beleid. Een voorbeeld daarvan is vergrijzing.

De afbeelding hiernaast geeft enkele voorbeelden van macro-omgevingsfactoren die in veel analyses een rol spelen.

Uitvoering van de DESTEP-analyse

Voor elke factor geldt eerst dat de uitgangspositie onderzocht moet worden. Beschrijf de huidige situatie uitvoerig en maak op basis hiervan een voorspelling voor de toekomst. Door te beschrijven waarvan in het verleden is uitgegaan en hiertegenover de veranderingen en huidige ontwikkelingen te zetten kunnen er in een later stadium van het marketingplan strategische opties ontwikkeld worden. Zodoende geeft de DESTEP antwoord op de vraag hoe een organisatie effectief in kan spelen op haar omgeving.

Denk bij elke factor aan verschillende zaken die invloed uitoefenen op de organisatie en ga hiernaar gericht opzoek! Een veelgemaakte fout bij het analyseren van de omgeving is het beschrijven van niet relevante factoren. Er is zeer veel informatie te vinden om tot een goede DESTEP analyse te komen. Niet alle gevonden informatie is van invloed op het marketingplan. Gebruik daarom alleen relevantie informatie dat betrekking heeft op de organisatie en/of het centrale probleem van het marketingplan. Eindig met een opsomming van concrete kenmerken. Dit is input voor de SWOT en de strategiekeuze.

Marketing Implicaties

De DESTEP-analyse is een marketingtool waarmee gemakkelijk onderzocht kan worden op welke manier een organisatie effectief kan inspelen op haar omgeving. Het is aan de marketeer om deze goed op elkaar af te stemmen. Bevindingen van DESTEP worden vaak gebruikt als input voor een SWOT-analyse en zijn een onderdeel van de situatieanalyse en het marketingplan.

Voorbeeld DESTEP analyse

Er zijn online veel voorbeelden van uitgewerkte DESTEP analyses te vinden via de zoekterm: filetype:pdf "DESTEP analyse". Via ons voorbeeld invulbestand kun je bovendien snel en eenvoudig zelf een DESTEP analyse beginnen. 

DESTEP analyse op youtube