In dit artikel wordt de Macro-omgeving van een onderneming uitgelegd. Na het lezen begrijpt u de Macro-omgeving en kunt u hiermee werken.

Inleiding

Dit artikel is een vervolg op het artikel: de marketingomgeving van een onderneming. U weet reeds wat de marketingomgeving van een onderneming is en wilt nu lezen over een onderdeel van de marketingomgeving: Macro-omgeving.

Wat is de Macro-omgeving?

De Macro omgeving draait om factoren waar een onderneming geen invloed op uit kan oefenen. Het gaat om het landschap waarin een onderneming actief is. Een voorbeeld hiervan is vergrijzing in Nederland. Een onderneming kan dit niet veranderen maar in haar strategie er wel rekening mee houden. De Macro omgeving bestaat dus uit kansen en bedreigingen die voort komen uit het landschap waarin het actief is. 

Hoe onderzoek je de Macro-omgeving?

Onderzoek naar de Macro-omgeving kan door een externe analyse uit te voeren. Meer informatie hierover kunt u vinden door te klikken op de volgende link: externe analyse. Het specifieke onderdeel van de externe analyse is de DESTEP analyse. Meer informatie hierover kunt u vinden door te klikken op de volgende link: DESTEP analyse. De Macro-omgeving onderzoeken is een belangrijk onderdeel van de onderzoeksfase van het marketingplan. Hierover ook meer informatie door klikken op de volgende link: onderzoeksfase van het marketingplan.

Waaruit bestaat de Macro-omgeving?

De Macro-omgeving bestaat uit factoren van het landschap waarin een onderneming actief is. Denk hierbij aan o.a.:

  • economische kenmerken zoals bijvoorbeeld economische groei
  • demografische kenmerken zoals bijvoorbeeld vergrijzing
  • technologische kenmerken zoals bijvoorbeeld het aantal internet aansluitingen in een land
  • politiek - juridische kenmerken zoals regelgeving

Let op: er bestaat geen vaste lijst met factoren die onderzocht moeten worden. De structuur die wij bieden zorgt er voor dat belangrijke onderdelen van het onderzoek niet vergeten worden.