In dit artikel wordt het tweede deel van het marketingplan uitgelegd. Na het lezen begrijpt u het de onderzoeksfase van het marketingplan en kunt u het toepassen op het strategisch beleid van uw organisatie.

Wat is de onderzoeksfase van het marketingplan?

Nadat de lezer in deel één van het marketingplan kennis heeft gemaakt met de onderneming en het probleem, is het in deel twee tijd om op onderzoek uit te gaan. In dit deel van het marketingplan wordt voornamelijk gezocht naar interessante kenmerken van de bedrijfsomgeving. Door de strategie van een onderneming hierop af te stemmen kan er goed ingespeeld worden op de vraag. De kenmerken van de bedrijfsomgeving dienen dus als uitgangspunt voor het ontwikkelen van de strategie in latere fases van het marketingplan. 

Wat moet er gebeuren in de onderzoeksfase van het marketingplan?

In de onderzoeksfase worden de relevante onderdelen van de bedrijfsomgeving geanalyseerd (op Micro, Meso en Macro niveau). 

Hoofdstuk 4 - Onderzoeken van de bedrijfsomgeving

  • 4.1 Inleiding
  • 4.2 Externe analyse op Macro en Meso niveau. (DESTEP, ABCD analyse)
  • 4.2.3. Afnemersanalyse
  • 4.2.4. Bedrijfstakanalyse
  • 4.2.5. Concurrentenanalyse
  • 4.2.6. Distributieanalyse
  • 4.3 Interne analyse op Micro niveau.