In dit artikel wordt het marketing actieplan uitgelegd. Na het lezen begrijpt u het marketing actieplan en kunt u het toepassen op het strategisch beleid van uw organisatie.

Wat is het marketing actieplan?

Het marketingplan is nu in een vergevorderd stadium aangekomen. Het onderzoek is verricht en er is vastgesteld welke kant de onderneming de komende jaren op wil gaan. Maar hoe kan de ontwikkelde strategie uitgevoerd worden? Het laatste deel van het marketingplan geeft hierop een antwoord en vormt een vertaling van strategie naar concrete “acties”.  Dit is het marketing actieplan.

Wat moet er gebeuren in het marketing actieplan?

Gebruik de marketingmix om de ontwikkelde strategie uit te werken en schrijf daarna een operationeel actieplan.

Hoofdstuk 8 – Marketingmix

In dit hoofdstuk is het de bedoeling de geformuleerde strategie uit de voorgaande hoofdstukken te vertalen in marketingtactiek, dit zijn concrete “acties” voor een onderneming. Voorbeelden hiervan zijn de prijsstelling van een product of de keuze voor een distributiekanaal. 

  • 8.1  Product
  • 8.2  Prijs
  • 8.3  Plaats
  • 8.4  Promotie
  • 8.5  (Personeel) Optioneel voor dienstenmarketing

Hoofdstuk 9 – Operationeel Actieplan

De strategie van een onderneming is in de voorgaande hoofdstukken gedetailleerd beschreven en uitgewerkt. In dit laatste hoofdstuk gaat het over de uitvoering hiervan. Op welke manier kunnen de plannen geïmplementeerd worden? 

  • 9.1 Organisatie
  • 9.2 Planning
  • 9.3 Financiële onderbouwing 
  • 9.4 Evaluatie & Controle