In dit artikel wordt de P van Prijs uit de Marketingmix uitgelegd. Na het lezen begrijpt u hoe u de prijs in de marketingmix kunt afstemmen voor het strategisch beleid van uw organisatie. 

Inleiding

De P van Prijs is een onderdeel van de marketingmix (product, prijs, plaats, promotie en in sommige gevallen personeel). Door de juiste afstemming te maken in de marketingmix kan een product of dienst succesvol vermarkt worden. Dit artikel beschrijf de P van Prijs. 

Wat is Prijs in de marketingmix?

Prijs staat eigenlijk voor van alles, een opsomming:

 • Prijs = de ruilwaarde van een product of dienst.
 • Prijs = inkomsten ... andere P's uit de marketingmix zijn vooral uitgaven
 • Prijs = een directe invloed ... andere P's hebben vooral een indirecte invloed.
 • Prijs = wordt het vaakst gebruikt/misbruikt

Prijs is misschien wel het belangrijkste onderdeel van de marketingmix want het bepaalt uiteindelijk de inkomsten stroom, en hiermee continuiteit van een onderneming. 

Waarom Prijs - marketingmix?

In de voorgaande alinea kwam het al even ter sprake. Prijs bepaalt de toekomstige inkomstenstroom waarop de continuiteit van een onderneming gebaseerd is. Een onderneming onderneemt verschillende activiteiten en om dit in de toekomst te kunnen blijven doen moet er een prijsbeleid gekozen worden. 

Hoe bepaal je de marketingmix prijs?

Bij het combineren van de marketingmix is het belangrijk om goed na te denken en doordachte keuzes te maken gebaseerd op onderzoek van bijvoorbeeld de externe omgeving (externe analyse). Bij het bepalen van de prijs of prijsstratie geldt dit niet anders. Marketingmix prijs bestaat daarom uit twee delen. Voordat de prijsstrategie gekozen kan worden (deel 2) is het van belang om inzicht te krijgen in prijsbepalende factoren (deel 1).

Deel 1 - Prijsbepalende factoren

Natuurlijk is het van belang om voor de keuze van een strategie of het bepalen van een bepaald bedrag inzichtelijk te hebben op welke manier de prijs is opgebouwd. Een aantal generieke factoren:

 1. Vraag en Aanbod
 2. Boodschap en Strategie
 3. Regels en Ethiek
 4. Kosten
 5. Marktfactoren
 6. Concurrentie

Meer informatie prijsbepalende factoren

Voor meer informatie hierover lees het artikel prijsbepalende factoren. 

Deel 2 - Prijsstrategie kiezen

Nadat inzicht is verkregen in de prijsbepalende factoren kan er een onderbouwde keuze voor een bepaalde prijsstrategie genomen worden. Een aantal populaire prijssstrategieën

 • Afroomprijsstrategie
 • Concurrentiegeoriënteerde prijsstelling 
 • Discount pricing
 • Dumping
 • Eindprijsmin methode
 • Follow-the-leader;
 • Kostprijsplus methode
 • Penetratieprijsstrategie
 • Premium pricing
 • Price lining
 • Stay-out-pricing
 • Lees meer - uitleg over prijsstrategie

Hierna neem je beslissingen met het oog op concurrentie (bijvoorbeeld prijsverlagingen), kortingen en de daadwerkelijke prijsstelling.

Meer informatie prijssstrategieën

Voor meer informatie hierover lees het artikel prijssstrategieën.