In dit artikel wordt prijsstrategie uitgelegd. Na het lezen begrijpt u prijsstrategie als onderdeel van de marketingmix en kunt u dit toepassen op het strategisch beleid van uw organisatie.

Inleiding

Door de juiste afstemming te maken in de marketingmix kan een product of dienst succesvol vermarkt worden. De prijs speelt hierin een belangrijke rol, het bepaalt namelijk de inkomstenstroom en hiermee continuïteit van een onderneming. Door eerst de prijsbepalende factoren te onderzoeken kan er een prijsstrategie gekozen worden. Dit artikel is een vervolg op marketingmix en marketingmix - prijs.

Wat is een prijsstrategie?

Een prijsstrategie is – zoals de naam al doet suggereren – een bepaalde manier waarop een onderneming met het marketingmixinstrument prijs omgaat. Het is dus een belangrijk onderdeel van de marketingmix en bepaalt de continuïteit van een organisatie. Voordat een prijsstrategie gekozen kan worden moet er inzicht zijn in de prijsbepalende factoren om een goede en onderbouwde beslissing te nemen.

Hoe bepaal je de prijsstrategie

Het bepalen van een prijsstrategie gaat op basis van het volgende stappenplan:

  • 0. onderzoeksfase (Optioneel) | Lees meer
  • 1. verschaf inzicht in de prijsbepalende factoren | Lees meer
  • 2. kies een prijsstrategie | Dit artikel
  • 3. hierna neem je beslissingen met het oog op concurrentie (bijvoorbeeld prijsverlagingen), kortingen en de daadwerkelijke prijsstelling. | Dit artikel

Prijsstrategie als onderdeel van het Marketingplan

Opmerking: punt 0 is optioneel maar vindt vaak plaats omdat het bepalen van een prijsstrategie vaak onderdeel is van een marketingplan. In de onderzoeksfase wordt onderzoek verricht naar de interne en externe omgeving. Daarna worden strategieën ontwikkeld en doelstellingen geformuleerd. In het laatste deel van het marketingplan worden toekomstplannen vertaald in een actieplan, hierin speelt de marketingmix en dus ook prijsstelling een belangrijke rol. Beslissingen met betrekking tot prijs worden dan genomen op basis van bevindingen uit de externe en interne omgeving.

Verschillende prijsstrategieën

In de onderstaande tabel een aantal gangbare prijsstrategieën.

Afroomprijsstrategie Bij de introductie van een product een hoge prijs om de kosten snel terug te verdienen. Na verloop van tijd daalt de prijs geleidelijk.
Discount pricing hanteren van een (iets) lagere prijs dan de concurrenten
Concurrentiegeoriënteerde prijsstelling de prijs van de concurrenten geldt als uitgangspunt
Eindprijsmin methode vaststellen van een redelijke prijs die de consument wil betalen. De marge van de tussenhandel eraf halen. Alles dat overblijft is voor de producten.
Dumping de aanbieder verkoopt zijn producten voor een aanmerkelijk lager bedrag dan dat gemiddeld opgaat binnen een bepaalde markt.
Follow-the-leader volgen van de prijs van de leider in de markt
Kostprijsplus methode inkoopprijs verhogen met een vast opslagpercentage (winstpercentage of zo).
Penetratieprijsstrategie eerst een lage prijs hanteren en na verloop van tijd veranderen in een hogere prijs zodra marktaandeel op de concurrenten is gewonnen
Premium pricing een iets hogere prijs hanteren dan de belangrijkste concurrenten met als doel een hogere kwaliteitsperceptie te bewerkstelligen
Stay-out-pricing dusdanig lage prijs hanteren zodat potentiële concurrenten niet in staat zijn de markt te betreden
Price lining een aantal modellen of het gehele assortiment aanbieden voor dezelfde prijs