Via deze pagina is het mogelijk om gratis informatie op te zoeken voor het schrijven van een marketingplan. Daarnaast bieden wij ook het boek "Handleiding Marketingplan"(ISBN 978-94-90886-01-1) met hierin meer uitleg en een praktische handleiding voor het schrijven van een marketingplan. Na het lezen begrijpt u het marketingplan en kunt u het toepassen op het strategisch beleid van uw organisatie.

Wat is een marketingplan?

Een marketingplan is een rapport waarin de commerciële inspanningen van een organisatie worden weergegeven. Het rapport is op intern en extern onderzoek gebaseerd waarna strategische, tactische en operationele keuzes volgen. Door de interne en externe omgeving als basis te gebruiken voor de strategie kan op een goede manier ingespeeld worden op de kansen, bedreigingen, sterke en zwakke punten van een organisatie.

Marketing is het inspelen op de wensen en behoeften van de klant. Maar wat zijn deze wensen en behoeften? En op welke manier kan een onderneming hierop inspelen? Bij het formuleren van een antwoord op deze vragen kan het marketingplan een belangrijke rol spelen. Een marketingplan is een rapport dat omschrijft hoe een onderneming de marketingmix combineert en tracht met deze combinatie te voldoen aan de wensen en behoeften van de klant. In andere woorden:

  • 1. Er vindt onderzoek plaats naar de wensen en behoeften van de klant in een bepaalde omgeving.
  • 2. Er wordt een plan geschreven op welke manier de marketingmix gecombineerd kan worden om in te spelen op de kenmerken van de omgeving zoals deze uit het onderzoek (1) zijn voortgekomen.

Kortom, het marketingplan is een hulpmiddel voor een onderneming om te komen tot een klantgerichte strategie voor het komende jaar of jaren.

Waarom een marketingplan?

Binnen de marketing staat de klant centraal en is het de bedoeling om in te spelen op de specifieke wensen en behoeften (in een bepaalde omgeving) van deze klant. Een marketingplan is hierbij een hulpmiddel dat een onderneming in staat stelt om binnen een bepaalde omgeving de specifieke wensen en behoeften te onderzoeken, analyseren, interpreteren en hierna te verwerken in een marketingstrategie en marketingtactiek.

Wat zijn de voordelen van een marketingplan?

Het schrijven van een marketingplan biedt een onderneming een aantal voordelen namelijk:

Hulpmiddel bij analyse Het marketingplan biedt een duidelijke structuur welke dient als hulpmiddel bij de analyse van een omgeving. Het belicht relevante facetten van de bedrijfsomgeving en neemt deze mee in de analyse, interpretatie, verwerking en uiteindelijke marketingstrategie en tactiek. Door gebruik te maken van een marketingplan wordt er gestimuleerd over een aantal belangrijke onderwerpen na te denken en neemt de kans dat relevante onderdelen onderbelicht of vergeten worden af.
Intern klantgericht werken

Alle marketingactiviteiten binnen een onderneming worden gebundeld door het marketingplan. Met een goede interne samenwerking bedient de onderneming uiteindelijk de klant. Van Marktonderzoek tot huisstijl, briefpapier, promotiecampagne en website. Het marketingplan draagt daarom zorg voor klantgericht denken en werken binnen de gehele onderneming.

Interne functie communicatie

Ook vervult het marketingplan een interne communicatieve functie. Het geeft antwoord op vragen zoals:

  • Wie doet wat?
  • Welke middelen worden hiervoor gebruikt?
  • Welke resultaten worden er verwacht?
Beoordeling Tevens biedt het de mogelijkheid om aan het eind van het jaar te evalueren of dat de vastgestelde doelen bereikt zijn.

Hoe wordt een marketingplan geschreven?

Een marketingplan kan op verschillende manieren geschreven worden, er is geen “beste” manier. Kort samengevat komt het er op neer dat het ontwikkelen van een strategie en het combineren van de marketingmix geschiedt op basis van een analyse van de bedrijfsomgeving. Hierin staat niet vast welke analyses, modellen en theorieën gebruikt dienen te worden. 

Om een goed marketingplan te maken hebben wij een praktische handleiding geschreven met hierin een combinatie van analyses, modellen en theorieën waarmee wij denken dat het mogelijk is een goed marketingplan te schrijven. De handleiding volgt de onderstaande structuur. Meer informatie over elk deel kunt u vinden door te klikken op de link. Op deze pagina's staat een beknopte gratis weergave van wat u in het onderdeel kunt doen.