In dit artikel wordt het eerste deel van het marketingplan uitgelegd. Na het lezen begrijpt u de eerste fase van het marketingplan en kunt u het toepassen op het strategisch beleid van uw organisatie.

Wat is de introductiefase van het marketingplan?

Het eerste deel van het marketingplan geeft antwoord op vragen zoals wat en waarom? Wat is het probleem? Waarom dit marketingplan? Voor de lezer is het een kennismaking met de onderneming waarvoor het plan geschreven wordt. Schets daarom ook een duidelijk beeld van de huidige situatie waarin de onderneming opereert. Beschouw het als een inleiding op de rest van het plan. Verschaf duidelijkheid over de volgende onderwerpen:

 • Voor welke onderneming wordt het marketingplan geschreven?
 • Wat doet de onderneming?
 • Wat is het probleem of wat is de centrale vraag?
 • Waarom wordt dit marketingplan geschreven?
 • Verschaf inzicht over de huidige situatie

Zodra deze vragen beantwoord zijn is het duidelijk wat er onderzocht moet worden in de volgende delen van het marketingplan. 

Wat moet er gebeuren in de introductiefase van het marketingplan?

Er moet een duidelijk beeld gecreëerd worden van de onderneming en het probleem of de centrale vraag van het onderzoek.

Hoofdstuk 3 – Introductie

 • 3.1 Inleiding
 • 3.2 Centrale vraag / Centrale probleemstelling (één van de twee)
 • 3.3 Bedrijfsrelevantie
 • 3.4 De onderneming
 • 3.5 Missie en Visie
 • 3.6 Doelstellingen (huidige)
 • 3.7 Organisatiestructuur
 • 3.8 Functionaliteit van het plan
 • 3.9 Overige relevante factoren
 • 3.10 Verklarende woordenlijst

Uiteraard kunnen er paragrafen toegevoegd of weggelaten worden, maar doe dat alleen wanneer het toegevoegde waarde heeft.