In dit deel van de marketing kennisbank voornamelijk basis marketing theorie zoals begrippen, termen en vakjargon. Ook wordt de rol van marketing uitgelegd.

Een kerncompetentie of kernkwaliteit is eigenlijk niets anders dan “iets” unieks of “iets” wat een onderneming goed kan (Hamel en Prahalad, 1990). Volgens Hamel en Prahalad is het concurrentievoordeel van een onderneming hiervan afhankelijk. 

Een key performance indicator (KPI) oftewel een kritieke prestatie indicator, geeft op basis van een beperkt aantal variabelen een indicatie geeft of een onderneming goed presteert. Een manager gebruikt deze om het succes te meten.

Merkwaarde is een belangrijk begrip binnen het marketing vakgebied waar sinds de jaren 90 steeds meer aandacht naar uit is gegaan. Aangezien de klant in hedendaagse Marketing centraal dient te staan is het van belang om met een bepaald aanbod hierop in te spelen.

De termen missie en visie worden vaak gebruikt in het bedrijfsleven omdat ze kort weergeven waar een onderneming voor staat. In dit artikel worden de termen missie en visie uitgelegd. 

Positioneren is een belangrijk marketingbegrip waarmee getracht wordt een product of dienst bewust een plaats te geven in het hoofd van de afnemer. Het gaat hierbij om een perceptie ten opzichte van de concurrent.

Tegenwoordig is alleen een goed product niet voldoende. Er zijn veel aanbieders actief op de meeste markten. Op de een of andere manier moet hierin onderscheidend vermogen gecreëerd worden om succesvol te zijn. Vanuit dit principe is de vakgebied marketing ontstaan.

Mis je een marketing informatie?

Geef het door en wij proberen het toe te voegen aan de website. Of schrijf zelf een artikel en wij plaatsen het op Intemarketing. Zo krijg jij alle credits!