In dit artikel worden de kerncompetenties van Hamel en Prahalad uitgelegd. Na het lezen begrijpt u de kerncompetenties of kernkwaliteiten van een onderneming en kunt u deze toepassen op het strategisch beleid van uw organisatie.

Wat zijn kerncompetenties/kernkwaliteiten?

Een kerncompetentie of kernkwaliteit is eigenlijk niets anders dan “iets” unieks of “iets” wat een onderneming goed kan (Hamel en Prahalad, 1990). Volgens Hamel en Prahalad is het concurrentievoordeel van een onderneming hiervan afhankelijk. De mate waarin een onderneming in staat is kernkwaliteiten of kerncompetenties te identificeren en te ontwikkelen bepaalt het succes van de onderneming.

Door kernkwaliteiten en kerncompetenties te identificeren en te ontwikkelen wordt men gestimuleerd na te denken over onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrent. Het is dus eigenlijk niets anders dan nadenken over hetgeen wat de onderneming goed kan en dit te projecteren op de toekomst. Deze benadering is anders dan bij oudere modellen zoals de SWOT analyse en het vijfkrachtenmodel van Porter waarbij de externe omgeving de input is voor het strategische proces. Hamel en Prahalad gaan uit van de kracht van de onderneming die uiteindelijk zorgt voor vernieuwende goede producten die de koper een duidelijk voordeel oplevert.

Kenmerken van kerncompetenties/kernkwaliteiten

Zoals hierboven naar voren is gekomen gaat het bij kerncompetenties om “iets” unieks of “iets” wat een onderneming goed kan (Hamel en Prahalad, 1990). Dat is natuurlijk behoorlijk abstract. Hamel en Prahalad geven daarom drie kenmerken waaraan de kernkwaliteiten moeten voldoen.

 • Het moet kopers een voordeel verschaffen en waardevol zijn
 • Het is moeilijk te imiteren
 • Het is zeldzaam en er zijn veel mogelijkheden om ervan te profiteren in bijvoorbeeld verschillende markten of veel producten.

Verder kan het alles zijn, bijvoorbeeld “kennis”, technologie, organisatiestructuur, of zelfs het vermogen om superieure producten te produceren m.b.v. een hulpmiddel.

Hoe kerncompetenties te identificeren?

Identificeer kerncompetenties door vragen te stellen.

 • Welke waarde leveren wij onze kopers nu?
 • Welke waarde leveren wij onze kopers over x- jaar?
 • Wat hebben wij nodig om over tien jaar waarde te leveren aan onze kopers?
 • Op welke manier onderscheiden wij ons van de concurrent?
 • Hoe kunnen wij dit voordeel behouden?

Er zijn vele extra vragen denkbaar maar dit is een goede indicatie.

Voorbeelden kerncompetenties

Een aantal concrete voorbeelden van kerncompetenties:

 • Apple: gebruiksvriendelijk en futuristisch design van elektronisch apparatuur
 • Intel: ontwerp van complexe chips voor pc's
 • Rolex: ontwerp en productie van dure status horloges
 • Black & Decker: kleine elektrische motortechniek

Een aantal algemene voorbeelden van kerncompetenties:

 • Voor een producent van elektronisch apparatuur zou een kernkwaliteit kunnen zijn een bepaalde component.
 • Voor een software producent zou het bijvoorbeeld de hoge kwaliteit van de software code kunnen zijn.

Stuur voorbeelden van kerncompetenties op of reageer op dit artikel.

Meer zoals dit