Dit artikel gaat over imago en identiteit. Na het lezen kent u de begrippen en begrijpt u het verschil tussen imago en identiteit

Wat is imago?

Wat zijn de kenmerken waaronder een bedrijf bekend staat? Imago draait om de perceptie die een doelgroep heeft over een bepaald bedrijf. Een voorbeeld: bij een grote groep consumenten staat Apple bekend als Moden en Hip. Een ander deel van de markt heeft juist de voorkeur voor android smartphones en denkt anders over Apple. Deze groep zal juist denken aan kenmerken zoals Gesloten of Ouderwets. Het imago van Apple is dus modern en hip voor een doelgroep maar daarnaast ook gesloten en ouderwets voor een andere doelgroep. 

Imago wordt opgebouwd door de som van marketingcommunicatie van een bedrijf en de interpretatie van de ontvangers. Er is daarom ook een verschil tussen werkelijke imago en gewenste imago.

  • Werkelijke imago

Werkelijke imago is zoals de ontvanger denkt over een bedrijf. 

  • Gewenste imago

Gewenste imago is zoals het bedrijf het graag zou willen zien. Een bedrijf probeert het gewenste imago te bereiken door marketingcommunicatie (bijvoorbeeld reclame).

Wat is identiteit?

Naast een imago heeft een onderneming ook een identiteit en deze bevat alle uiterlijke en innerlijke kenmerken van de organisatie. Identiteit is strategisch en bevat waarden wat de onderneming is en in de toekomst zou willen zijn. Het zijn kernwaarden die het hele bedrijf uitademt. Het beleid van de onderneming is afgestemd met deze waarden en het zou ook graag deze waarden terug willen zien in het imago. Door marketingcommunicatie wordt getracht de identiteit terug te laten komen in het hoofd van de doelgroep: Imago.

Ook hier bestaat een verschil tussen werkelijke identiteit en gewenste identiteit.

  • Werkelijke identiteit

Werkelijke identiteit is zoals het bedrijf in de praktijk is.

  • Gewenste identiteit

Gewenste identiteit is zoals het bedrijf zou willen zijn. 

Conclusie: Verschil imago en identiteit

  • Identiteit zijn de kernwaarden van een onderneming.
  • Imago is hoe de doelgroep denkt over een onderneming.

Een bedrijf tracht door de inzet van marketingcommunicatie zoals reclame de identiteit over te brengen in het imago. Soms komt de gewenste identiteit overeen met het gewenste imago maar in andere gevallen is dit niet het geval en tracht men dit bij te schaven tot het wel klopt. Het probleem kan liggen aan de kant van de identiteit. In dat geval moeten er factoren binnen de organisatie aangepast worden zoals het inlichten van de medewerkers of veranderen van de organisatie. Aan de andere kant kan het imago niet kloppen door een verkeerde perceptie van de doelgroep. In dat geval gaat er iets fout in de marketingcommunicatie en is het van belang om bijvoorbeeld de boodschap van reclame-uitingen te veranderen.

Meer zoals dit