Dit artikel gaat over kritieke prestatie indicatoren oftewel KPI.

Wat is een Kritieke prestatie indicator?

Een key performance indicator (KPI) oftewel een kritieke prestatie indicator, geeft op basis van een beperkt aantal variabelen een indicatie geeft of een onderneming goed presteert. Een manager gebruikt deze om het succes te meten maar in de praktijk worden hierin vaak fouten gemaakt. Het is daarom belangrijk om het verschil tussen verschillende prestatiemaatstaven te begrijpen. Om dit duidelijk te maken wordt er in dit artikel gebruik gemaakt van het boek "Developing, Implementing, and using Winning KPI's van David Parmenter". 

Verschillen tussen KPI - KRI - PI - CSI

Kenmerken van Key Performance Indicators - KPI's:

 • Niet gemeten in een valuta zoals Euro's of Dollars.
 • Niet gemeten over een periode langer dan een week.
 • Wel actief bijgehouden door CEO
 • Heeft een significante invloed op de Critical Succes Factors van een organisatie

Kenmerken van Key Result Indicators - KRI's:

 • Meet een prestatie over een langere periode, vaak maandelijks of per kwartaal
 • Zijn het resultaat van veel verschillende acties
 • Geven een duidelijk beeld over de prestaties van een organisatie, gaat het goed of slecht
 • Maar geeft geen beeld over wat je moet doen om de resultaten te verbeteren

Kenmerken Performance Indicator (PI):

Performance indicators geven weer wat je moet doen in een bepaalde periode om succes te behalen. Dit kan van alles zijn bijvoorbeeld omzet in een productgroep.

Kenmerken Critical Succes Indicator (CSI):

 • Een CSI maakt duidelijk in welke gebieden een organisatie goed moet presteren om succes te behalen. Voorbeeld: NS --> op tijd rijden. 
 • KRIs, PIs, and KPIs zijn de prestatiemaatstaven om deze succesfactoren te meten.

Fouten

Meest gemaakte fout is dat er een valuta of een periode aan een KPI wordt gehangen, in dat geval is het een Result Indicator bijvoorbeeld dagelijkse sales. De meeste "KPI's" in de praktijk zijn dus eigenlijk (K)RI's.

Hoe kun je KPI's, KRI's en PI's in de praktijk implementeren?

Het boek van David Parmenter geeft een goede maar ook ingewikkelde handleiding voor organizaties van 500+ medewerkers. Voor kleinere bedrijven zou een versimpelde weergave van het model in de praktijk beter aansluiten omdat er anders teveel nadruk ligt op het analyseren, bijhouden en rapporteren. Hieronder volgt een kort stappenplan.

 • Stap 1. Stel een team samen van 2 tot 4 man die kennis hebben van bovenstaande begrippen. In de meest ideale situatie heeft iedereen kennis van het boek van David Permenter.
 • Stap 2. Bekijk de huidige prestatiemaatstaven van de organisatie. Stel vast welke KPI's, KRI's, PI's en RI's op dit moment worden gebruikt. 
 • Stap 3. Bepaal waarom dit moet veranderen en maak dit ook duidelijk waarom, verkoop dit verhaal aan bijvoorbeeld de directeur.
 • Stap 4. Maak een plan van aanpak, in welke periode gaat er wat gedaan worden en door wie.
 • Stap 5. Stel in een meeting met het team vast wat de huidige Critical Succes Factors (CSF's) van de organisatie zijn. 
 • Stap 6. Bepaal aan de hand van de CSF's 6 KPI's om de prestatie te meten
 • Stap 7. Definieer 6 KRI's en maximaal 48 PI's rondom de KPI's
 • Stap.8 Bedenk een rapportagemogelijkheid

Om de verhouding tussen deze stappen nogmaals duidelijk te maken volgt een afbeelding uit het boek "Developing, Implementing, and using Winning KPI's van David Parmenter", exhibit 3.13 op blz. 23.

Meer zoals dit