In dit artikel worden communicatiedoelstellingen uitgelegd. Na het lezen begrijpt u communicatiedoelstellingen en kunt u dit toepassen op het strategisch beleid van uw organisatie.

Wat zijn communicatiedoelstellingen? 

Communicatiedoelstellingen zijn - zoals de naam al zegt - doelstellingen voor communicatie-uitingen. Ze beschrijven het doel wat jij met jouw geplande acties wilt bereiken. Door deze vooraf te formuleren kan er uiteindelijk geëvalueerd worden of het gewenste doel bereikt is. 

Verschillende soorten communicatiedoelstellingen

Er zijn verschillende soorten communicatiedoelstellingen die gebruikt kunnen worden. Hieronder een opsomming:

Awareness bouwen

Awareness bouwen is belangrijk voor nieuwe producten en bedrijven die nog onbekend zijn bij een markt. De - vaak - eerste promotie-inspanningen zijn voornamelijk gericht op het ontwikkelen van een identiteit. Doel van de promtie-uitingen:

1) effectief bereiken van klanten

2) benefits communiceren (voordelen voor klant duidelijk maken)

Verstrekken van informatie

In andere situaties is het alleen nodig om klanten te helpen bij de zoekfase van het inkoopproces. Door informatie te verstrekken help je ze bij het maken van een keuze. Afhankelijk van de concurrentie op de markt zijn er verschillende vormen. Met weinig concurrenten kun je het beschrijvend houden en alleen maar uitleggen wat de voordelen zijn. Met veel concurrenten is het mogelijk om een vergelijking met concurrenten te maken en zo de voordelen t.o.v. concurrenten duidelijk te maken.  

Interesse creëren 

Soms is een potentiële klant al bekend met een bepaald product/dienst of bedrijf (awareness) maar koopt men (nog) niet. Het verplaatsen van een klant uit het bewustzijn van een product naar het maken van een aankoop is een belangrijke uitdaging. Het creëren van een behoefte staat hierin centraal. De potentiële klant moet begrijpen dat ze een bepaalde behoefte heeft, voordat ze de aankoop overweegt. Vaak worden fundamentele menselijke eigenschappen zoals emoties, angsten, seks en humor gebruikt om te overtuigen. 

Brand versterken

Een aankoop is niet het hoogste doel, klanttevredenheid en herhaalaankopen is waar de marketeer zich op richt. Nadat een aankoop is gedaan kan de marketeer promotie-uitingen inzetten om een sterke relatie met de klant op te bouwen. Een voorbeeld: veel winkels vragen tegenwoordig e-mailadressen voor follow-up emails en gebruiken klantpassen voor loyaliteitsprogrammas.

Vraag stimuleren

Sommige communcatie-uitingen zijn gericht op het stimuleren van (extra) vraag. Het belangrijkste doel hiervan is snel verkopen realiseren. Enkele voorbeelden:

1) trial software

2) gratis uitproberen

3) klantenbestand een aanbod doen/ reden geven om (weer) te kopen 

Wanneer communicatiedoelstellingen?

Communicatiedoelstellingen moeten altijd geformuleerd worden wanneer geld ingezet wordt hiervoor. Zo is het mogelijk om na afloop te evalueren of dat de campagne succesvol is geweest. 

Hoe communicatiedoelstellingen?

Doelstellingen moeten altijd SMART geformuleerd worden. D.w.z. specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Voorbeeld:

  1. Je onderzoekt welk soort communicatie-uiting gewenst is
  2. Je beschrijft (kort) jouw keuze bijvoorbeeld  -->  build awareness 
  3. Je formuleert de SMART doelstelling bijvoorbeeld --> binnen 2 jaar moet 5% van de doelgroep bekend zijn met het product.