In dit artikel wordt de P van Promotie uit de marketingmix uitgelegd. Na het lezen begrijpt u de promotiemix en kunt u dit toepassen op het strategisch beleid van uw organisatie.

Inleiding

De P van promotie is een onderdeel van de marketingmix (product, prijs, plaats, promotie en in sommige gevallen personeel). Door de juiste afstemming te maken in de marketingmix kan een product of dienst succesvol vermarkt worden. Dit artikel beschrijft de P van Promotie, oftewel promotiemix.

Wat is Promotie – marketingmix?

De p van Promotie omvat de communicatiestrategie; dit is de manier waarop het bedrijf communiceert. Hierin worden beslissingen genomen op welke manier het bedrijf in contact wilt komen met de klant. Promotie is dus een beschrijving van te nemen stappen om met de klant te communiceren. 

Waarom Promotie – marketingmix?

Voor het uitvoeren van activiteiten dient een onderneming in contact te komen met klanten, immers zonder contact weet niemand van het bestaan af. Door in dit contact een bepaalde boodschap te communiceren probeert een onderneming in te spelen op de specifieke wensen en behoeften van een klant. Hiermee wordt getracht onderscheidend vermogen te creëren t.o.v. concurrerende aanbieders. Kortom: communicatie om onderscheidend vermogen te creëren.

Waaruit bestaat de promotiemix?

Binnen de “P” van Promotie gaat het om alle factoren die van invloed zijn op communicatie en het bereiken van de doelgroep. Soms spreekt men over een marketingcommunicatieplan. Maar wat zijn “alle factoren die van invloed zijn op de communicatie en het bereiken van de doelgroep”? Eigenlijk is dat best makkelijk, beschrijf gewoon hoe je jouw boodschap naar welke doelgroep over wilt brengen met welke doelen en welk medium. Maak het niet moeilijker dan het is, maar denk er wel goed over na en maak doordachte keuzes gebaseerd op onderzoek van bijvoorbeeld de externe omgeving (externe analyse). 

Boodschap – Doelgroep – Doel – Medium

Promotiemix, hoe?

Om tot een goede promotiemix te komen kun je de volgende structuur aanhouden en beschrijven:

  1. Doelgroep
  2. Communicatiedoelstellingen
  3. Boodschap
  4. Kiezen voor een medium | Lees meer
  5. Budget