In dit artikel wordt merkwaarde uitgelegd. Na het lezen begrijpt u merkwaarde en kunt u deze kennis toepassen op het strategisch beleid van uw organisatie.

Inleiding

Merkwaarde is een belangrijk begrip binnen het marketing vakgebied waar sinds de jaren 90 steeds meer aandacht naar uit is gegaan. Aangezien de klant in hedendaagse Marketing centraal dient te staan is het van belang om met een bepaald aanbod hierop in te spelen. Merkwaarde kan een belangrijke rol spelen tussen deze afstemming van vraag en aanbod.

Brand Equity / Merkwaarde van Aaker

Om het begrip merkwaarde duidelijk te maken gebruiken wij binnen deze sectie van de website het marketing model Brand Equity / Merkwaarde van David Aaker. Dit geeft een goed inzicht in de afzonderlijke krachten die merkwaarde bepalen. 

Wat is Merkwaarde?

Aaker stelt dat merkwaarde wordt bepaald door vijf factoren met onderlinge samenhang. Straks volgt er meer uitleg over merkwaarde maar kijk eerst eens naar de factoren die merkwaarde beindvloeden. Dat is van belang om het algemene verhaal te begrijpen. Het gaat hierbij om:

Brand Loyalty Merkloyaliteit
Brand Awareness Merkbekendheid
Perceived Quality Gepercipieerde kwaliteit
Brand Associations Merkassociaties
Ohter Proprietory Overige eigendommen

Hoe werkt het merkwaarde / Brand Equity model van Aaker?

  1. De vijf factoren vormen de bronnen van merkwaarde.
  2. De gecombineerde som van bronnen is merkwaarde.
  3. Het resultaat van merkwaarde is tastbaar in de vorm van bijvoorbeeld:
  • tevredenheid
  • marktaandeel
  • etc.

Merkwaarde wordt altijd gepercipieerd door een klant, d.w.z. hij of zij ervaart het zo. Een onderneming probeert een merkwaarde te creeren door een bepaalde boodschap te "zenden". Een boodschap kan bijvoorbeeld zijn: een reclame-campagne: "Jumbo, de goedkoopste supermarkt van Nederland". Nu kan de klant dit inderdaad ook zo ervaren maar het is ook mogelijk dat ze dit anders interpreteren of ervaren. Als de boodschap aankomt is de kans groot dat er onderscheidend vermogen t.o.v. de concurrent is gemaakt. Daarentegen bij miscommunicatie komt er waarschijnlijk geen afstemming tussen vraag en aanbod tot stand. 

Voorbeeld Jumbo:

Bron: Brand Association  Jumbo - goedkoopste supermarkt
Actie: proberen een bepaalde associatie in het hoofd van de klant te ontwikkelen  Reclame - "Jumbo, de goedkoopste supermarkt van Nederland"
Doel: marktaandeel winnen 3% marktaandeel winnen van de concurrenten
Resultaat: marktaandeel x% +2% marktaandeel

Meer zoals dit