In dit artikel wordt push en pull strategie uitgelegd. Na het lezen begrijpt u push strategie en pull strategie en kunt u dit toepassen op het strategisch beleid van uw organisatie. 

Wat is push- en pull- strategie?

Push- en pull- strategie is de manier waarop middels distributie een product door een distributiekanaal naar de eindklant wordt gestuurd. Marketingactiviteiten worden - afhankelijk hiervan - ingericht en er zijn twee hoofdgroepen. 

  • Push Strategie of Push Marketing
  • Pull Strategie of Pull Marketing

Wat is Push Strategie en Push Marketing?

Bij een Push Strategie wordt een product aangeboden en als het ware door het distributiekanaal geduwd. Er is sprake van een duwende fabrikant door aanbod gedreven marketinginspanningen. Een voorbeeld hiervan is een betere locatie in het schap of het geven van kortingen.

Wat is Pull Strategie en Pull Marketing?

Bij een Pull strategie wordt een vraag gecreëerd waardoor het product door het distributiekanaal wordt getrokken. Er is sprake van een vragende klant vaak door vraag gedreven marketinginspanningen. Een voorbeeld hiervan is een reclame met als doel klantvoorkeur te ontwikkelen.

Marketing Implicaties Push Pull Strategie

Een keuze maken voor een Push of Pull Strategie is tegenwoordig niet meer aan de orde. Er zijn zoveel concurrenten, marketinginguitingen en mogelijkheden, uitsluiten van een distributiestrategie is geen optie meer. Meestal moeten beide strategieën uitgewerkt worden.