In dit artikel worden de termen missie en visie uitgelegd. 

Wat zijn de termen Missie en Visie?

De termen missie en visie worden vaak gebruikt in het bedrijfsleven omdat ze kort weergeven waar een onderneming voor staat. 

Wat is een Missie?

In de Missie van een onderneming wordt aangegeven wat de organisatie wil betekenen voor haar klanten, medewerkers, aandeelhouders, of andere belanghebbenden. Ook maakt de missie duidelijk waarin de organisatie zich onderscheidt van andere, soortgelijke organisaties. De missie is de basis waaruit de strategie en organisatiedoelen worden afgeleid. 

Wat is een Visie?

Een visie is het beeld dat een onderneming van de toekomst heeft. Hierop kan het anticiperen met de toekomstige strategie. De visie geeft in zekere mate de ontwikkeling van een bedrijf en de richting die het op wil gaan weer.

Missie en Visie in de praktijk

Veel bedrijven proberen een missie en visie te formuleren en zetten deze op hun website om aan potentiele klanten duidelijk te maken waar ze voor staat. Soms worden missie en visie met elkaar verward of samengevoegd in één statement.