In dit artikel wordt de management summary oftewel samenvatting van het marketingplan uitgelegd. Na het lezen kunt u een goede samenvatting voor het marketingplan schrijven.

Wat is een management summary?

Management summary = Executive summary = samenvatting

De management summary is het belangrijkste onderdeel van een marketingplan. Hier wordt de lezer geintroduceerd met de bevindingen van het gehele marketingplan in de vorm van een samenvatting. De kwaliteit van een management summary bepaalt of het marketingplan gelezen zal worden. Kortom, met de samenvatting wordt het marketingplan verkocht aan de lezer. Na lezing van de management summary zal slechts een klein deel van de lezers overgaan tot het lezen van de inhoud van het rapport. Hoogstens worden opmerkelijke bevindingen opgezocht om de uitgebreide onderbouwing door te nemen.

Aanbevelingen voor een management summary

Om ervoor te zorgen dat de lezer het plan leest twee aanbevelingen.
1. Managers en leidinggevenden hebben over het algemeen weinig tijd en zien daarom graag een korte samenvatting. Het is daarom essentieel dat de samenvatting kort blijft. Dat is vaak moeilijk want er is veel geconstateerd binnen het onderzoek. Literatuur geeft aan dat een samenvatting van twee pagina’s is toegestaan. Persoonlijk denk ik dat het altijd mogelijk is om een samenvatting van één pagina te schrijven. Dit zal de kwaliteit van de samenvatting enorm verbeteren! Het is sneller te lezen, ziet er beter uit en heeft meer kans de lezer te overtuigen. Tevens geeft het weer dat u in staat bent hoofd- en bijzaken te onderscheiden.

2. Gebruik de structuur van dit stappenplan. Het geeft een logische opbouw die zeer overtuigend overkomt wanneer u het huidige probleem duidelijk maakt, de belangrijkste constateringen en bevindingen vanuit de onderzoeksfase doorvertaald naar een strategie, aanbeveling en actieplan.

Voorbeeld opzet van een management summary

Hieronder een weergave van de alinea's, wijk hier niet snel van af.
Alinea1. Binnen dit plan is er antwoord gegeven op ... <Centrale Probleem> De onderzoeksfase heeft verschillende invalshoeken gehad. Op micro, macro en meso niveau zijn er een aantal belangrijke kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes naar voren gekomen. <Let op, het centrale probleem moet de aandacht grijpen!>

Alinea2. <Maak hier duidelijk waarom het probleem daadwerkelijk een probleem is en waarom het opgelost moet worden. >

Alinea3. < Geef hierin de belangrijkste bevindingen van de onderzoeksfase van het rapport (DEEL4) weer. > Eindig met de gewenste situatie.

Alinea4. < Introduceer de strategie (DEEL5) waarmee het probleem opgelost kan worden>

Alinea5. < Maak duidelijk hoe dat je strategie geimplementeerd kan worden>

Alinea6. < Aanbeveling >

Het is altijd lastig om dit op één pagina te houden, maar het is mogelijk. Volg de aanbevelingen en schrijf een effectieve & overtuigende management summary!