In dit artikel wordt het derde deel van het marketingplan uitgelegd. Na het lezen begrijpt u het deze fase van het marketingplan en kunt u het toepassen op het strategisch beleid van uw organisatie.

Wat is het derde deel van het marketingplan?

In het vorige deel is er onderzoek verricht naar de interne en externe bedrijfsomgeving. Hier zijn kansen, bedreigingen, sterke en zwakke punten geïdentificeerd. Dit derde deel van het marketingplan is de verbinding tussen het onderzoek en de uiteindelijke strategiekeuze. Informatie uit het onderzoek wordt vertaald naar strategische opties en een voorkeursstrategie. Hiervoor wordt een SWOT-analyse gebruikt in hoofdstuk vijf. In hoofdstuk zes en zeven worden onderneming en marketingstrategie geformuleerd.

Wat moet er gebeuren in het derde deel van het marketingplan?

Hoofdstuk 5 - Uitvoeren van een SWOT-analyse 

Hoofdstuk 6 – Ondernemingsdoelstellingen en strategie

Hoofdstuk 7 – Marketingdoelstellingen en strategie

Hoofdstuk 5 – SWOT analyse

In dit hoofdstuk wordt een SWOT-analyse uitgevoerd om de bevindingen van de bedrijfsomgeving uit de onderzoeksfase als uitgangspunt te nemen van de strategie. De SWOT-analyse gaat uit van de kansen en bedreigingen uit de externe omgeving en de sterke en zwakke punten uit de interne omgeving. Door deze te selecteren en te combineren komen er strategische opties tot stand. 

 • 5.2.1 Selecteren
 • 5.2.2 Combineren
 • 5.2.3 Strategische opties
 • 5.2.4. Voorkeursstrategie

Hoofdstuk 6 – Ondernemingsdoelstellingen en strategie

Nadat uit de interne en externe analyse een voorkeursstrategie is voortgekomen dienen ondernemingsdoelstellingen en strategie te worden geformuleerd. Wat wil de onderneming bereiken en op welke manier komt dit tot stand? In dit deel van het marketingplan is het de bedoeling dat er antwoord komt op deze vragen.  

 • 6.1 Inleiding
 • 6.2 Evaluatie / herziening missie
 • 6.3 Ondernemingsdoelstellingen
 • 6.4 Ontwikkelings/Groeirichting 
 • 6.5 Concurrentiestrategie
 • 6.6 Interne of Externe groei
 • 6.7 Conclusie (ter verduidelijking van de theorie)
 • 6.8 Fictief voorbeeld

Hoofdstuk 7 – Marketingdoelstellingen en strategie

In het vorige hoofdstuk zijn de ondernemingsdoelstellingen en strategie vastgesteld. De volgende stap is het beschrijven van de tactiek. Op welke manier kunnen de ondernemingsdoelstellingen en strategie gerealiseerd en uitgevoerd worden? Dit hoofdstuk gaat over beslissingen aangaande marketingtactiek. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 7.1. Marketingdoelstellingen
 • 7.2. Segmentatie en doelgroepkeuze
 • 7.3. Positionering