In dit artikel wordt deel 0 Rapportage van het marketingplan uitgelegd. Na het lezen kunt u de rapportage toepassen op uw marketingplan.

Wat is deel 0 – Rapportage van het marketingplan?

Deel 0 is toegewijd aan het verbeteren van de leesbaarheid van het rapport. De rapportage van een marketingplan bevat altijd dezelfde onderdelen namelijk de omslag, titelpagina, voorwoord, inhoudsopgave en samenvatting. Deze volgen een logische structuur waar elk onderdeel een specifieke taak heeft. 

Wat moet er gebeuren in deel 0 – Rapportage van het marketingplan?

Rapportage van het marketingplan bestaat o.a. uit de volgende onderdelen:

2.1 Omslag

De omslag van het marketingplan bevat de volgende onderdelen:

 • Titel van het rapport of Centrale Probleemstelling
 • Datum
 • Auteur

Maar het belangrijkste onderdeel van de omslag is het uiterlijk. De omslag moet de lezer uitnodigen het plan open te slaan. Speel hierbij dus in op de behoefte van de lezer en ontwerp hiervoor een passende vormgeving.

2.2 Titelpagina

De titelpagina van het marketingplan bevat de volgende onderdelen:

 • Rapporttitel met een eventuele ondertitel
 • Auteur(s)
 • Plaats van uitgave
 • Uitgever (opleidingsinstituut, bedrijf of organisatie waarvan je deel uitmaakt)
 • Maand + Jaar van oplevering.

Voor zowel de omslag en titelpagina geldt dat de titel zowel beknopt informatief en pakkend moet zijn.

2.3 Voorwoord

Het voorwoord van het marketingplan bevat de volgende onderdelen:

 • Bedankjes
 • Geconstateerde problemen tijdens het onderzoek
 • Maakt het onderdeel uit van een groter, overkoepelend onderzoek?

Het voorwoord komt vóór de inhoudsopgave want het is een persoonlijk rapportonderdeel dat niet met de inhoud van het rapport te maken heeft.

2.4 Inhoudsopgave

Mensen vergeten vaak het nut van een inhoudsopgave. Ze gaan ervan uit dat het nodig is om onderdelen van het rapport op te zoeken. Dit een juiste opvatting, maar vaak wordt het vooraanstaande doel vergeten. De inhoudsopgave geeft namelijk de structuur van het marketingplan weer waardoor het voor de lezer duidelijk wordt hoe het rapport gelezen kan worden. Een goede visuele weergave is daarom noodzakelijk. 

2.5 Samenvatting

Zie DEEL0: Samenvatting