In dit artikel wordt de marketingomgeving van een onderneming uitgelegd. Na het lezen begrijpt u de marketingomgeving van een onderneming en kunt u hiermee werken.

Wat is de marketingomgeving?

Elke onderneming opereert in een setting die van invloed, of zelfs verantwoordelijk is voor het resultaat. Deze setting kenmerkt zich door vele vaak veranderende krachten, kansen, bedreigingen en afhankelijkheden. De setting noemen wij de marketingomgeving. De manier waarop de onderneming hier mee omgaat bepaalt uiteindelijk het succes. Een simpel voorbeeld: technologische vooruitgang zorgt constant voor verbeteringen, nieuwe kansen en dus ook bedreigingen. De manier waarop een onderneming hierop inspeelt bepaalt de continuïteit. Niet meegaan met de ontwikkelingen is meestal stilstaan, achteruitgang met als gevolg slechtere resultaten en geen continuïteit.

Waaruit bestaat de marketingomgeving?

De marketingomgeving is onder te verdelen in:

  • Micro-omgeving – dit zijn factoren waarmee de onderneming direct kan inspelen op de omgeving
  • Meso-omgeving – dit zijn factoren waarmee de onderneming niet direct maar wel indirect op de omgeving in kan spelen. Dit is de bedrijfstak waarin het actief is.
  • Macro-omgeving – dit zijn factoren waarop de onderneming geen invloed kan uitoefenen. Het is wel van belang om hiermee rekening te houden. (denk aan het technologische voorbeeld hierboven) 

Wat kun je met de marketingomgeving?

Het is de bedoeling dat een onderneming onderzoek verricht naar de marketingomgeving en hierdoor betere resultaten realiseert. Door rekening te houden met de belangrijke factoren en hierop in te spelen komt er een betere afstemming tussen vraag en aanbod tot stand. Onderzoek naar de marketingomgeving is een belangrijk onderdeel van het marketingplan. Het is de onderzoeksfase waarop uiteindelijke aanbevelingen en strategie ontwikkeling op gebaseerd is. Hierover meer informatie door te klikken op de volgende link: onderzoeksfase van het marketingplan.

Hoe onderzoek je de marketingomgeving?

Onderzoek naar de marketingomgeving kan door middel van de volgende analyses: