In dit artikel wordt de Meso-omgeving van een onderneming uitgelegd. Na het lezen begrijpt u de Meso-omgeving van een onderneming en kunt u hiermee werken.

Inleiding

Dit artikel is een vervolg op het artikel: de marketingomgeving van een onderneming. U weet reeds wat de marketingomgeving van een onderneming is en wilt nu lezen over een onderdeel van de marketingomgeving: Meso-omgeving.

Wat is de Meso-omgeving?

De Meso omgeving draait om de factoren waarmee de onderneming niet direct maar wel indirect op de omgeving in kan spelen. Dit is de bedrijfstak waarin het actief is. Onderzoek hier voornamelijk factoren van de markt waarop ze actief is Een simpel voorbeeld. Een onderneming kan niet direct beinvloeden of een markt makkelijk of moeilijk toegankelijk is voor nieuwe toetreders ( externe analyse - abcd analyse - bedrijfstakanalyse - vijfkrachtenmodel van Porter) . Wel kan de onderneming het moeilijk proberen te maken waardoor het uiteindelijk ook het geval is. Uit de meso-omgeving komen kansen en bedreigingen. 

Hoe onderzoek je de Meso-omgeving?

  • Onderzoek naar de Meso-omgeving kan door een externe analyse uit te voeren. Meer informatie hierover kunt u vinden door te klikken op de volgende link: externe analyse.
  • Het specifieke onderdeel van de externe analyse om de Meso-omgeving te onderzoeken is de ABCD-analyse. Meer informatie hierover kunt u vinden door te klikken op de volgende link: ABCD-analyse.
  • De Meso-omgeving onderzoeken is een belangrijk onderdeel van de onderzoeksfase van het marketingplan. Hierover ook meer informatie door klikken op de volgende link:  onderzoeksfase van het marketingplan.

Waaruit bestaat de Meso-omgeving?

De Meso-omgeving bestaat uit factoren van de markt waarop de onderneming actief is. Denk hierbij aan:

  • distributie
  • concurrentie
  • concurrenten
  • algemene bedrijfstak-factoren

Let op: er bestaat geen vaste lijst met factoren die onderzocht moeten worden. De structuur die wij bieden zorgt er voor dat belangrijke onderdelen van het onderzoek niet vergeten worden.