In dit artikel wordt de Micro-omgeving van een onderneming uitgelegd. Na het lezen begrijpt u de Micro-omgeving van een onderneming en kunt u hiermee werken.

Inleiding

Dit artikel is een vervolg op het artikel: de marketingomgeving van een onderneming. U weet reeds wat de marketingomgeving van een onderneming is en wilt nu lezen over een onderdeel van de marketingomgeving: Micro-omgeving.

Wat is de Micro-omgeving?

De Micro omgeving draait om de factoren waarmee een onderneming direct kan inspelen op de omgeving. Kijk hierbij vooral naar de onderneming zelf. Welke factoren zijn van invloed op het resultaat? Bij de Micro-omgeving draait het om sterke en zwakke punten van de onderneming. Wat doet men goed, wat kan er beter?

Hoe onderzoek je de Micro-omgeving?

De Micro-omgeving onderzoek je door een interne analyse uit te voeren. Meer informatie hierover kunt u vinden door te klikken op de volgende link: interne analyse. De Micro-omgeving onderzoeken is een belangrijk onderdeel van de onderzoeksfase van het marketingplan. Hierover ook meer informatie door klikken op de volgende link: onderzoeksfase van het marketingplan.

Waaruit bestaat de Micro-omgeving?

De Micro-omgeving bestaat uit factoren binnen de onderneming zelf. Enkele voorbeelden hiervan:

  • organisatiestructuur
  • bedrijfscultuur
  • doelstellingen
  • marketing strategie
  • financiële situatie
  • ontwikkeling R&D

Beschrijf voornamelijk de relevante interne factoren die van invloed zijn op het resultaat van de onderneming.

Let op: er is geen vaste lijst factoren die onderzocht moeten worden. De interne-analyse op deze website biedt een structuur waardoor je geen belangrijke punten vergeet.