In dit artikel wordt de afnemersanalyse uitgelegd. 

Wat is de afnemersanalyse?

Binnen de hedendaagse marketingopvatting staat de klant centraal. Als organisatie wil je inspelen op de wensen en behoeften van de klant. Door een afnemersanalyse uit te voeren ontdek je de kansen en bedreigingen die vervolgens de basis kunnen vormen van een succesvolle strategie. De afnemersanalyse is daarom de ideale manier om klanten te begrijpen en de strategie van een onderneming af te stemmen op de klantbehoefte.

Onder afnemers wordt verstaan:

 • afnemers of fabrikanten (toeleveranciers)
 • handelaars (inkoop)
 • consumenten ( eindgebruikers)

De afnemersanalyse wordt gebruikt om de externe omgeving van een onderneming in kaart te brengen. Het is een onderdeel van de situatieanalyse, abcd-analyse en externe-analyse. De output van de afnemersanalyse dient als input voor de SWOT-analyse.

Waarom de afnemersanalyse?

Het uitvoeren van een afnemersanalyse verschaft een onderneming inzicht in de kansen en bedreigingen die de externe omgeving met zich meebrengt en maakt het mogelijk de strategie er op af te stemmen. Door effectief in te spelen op de bedrijfsomgeving - in dit geval de afnemer - kan een onderneming succesvol zijn. 

Image
6w Ferrel - afnemersanalyse

Waaruit bestaat de afnemersanalyse?

De W’s van Ferrel et al. (1999) geeft een goede indicatie waarop de afnemersanalyse antwoord moet geven.

 • Wie – wie zijn onze huidige en potentiële afnemers?
 • Wat – wat doen onze huidige en eventueel potentiële afnemers met onze producten?
 • Waar – waar kopen onze huidige en eventueel potentiële afnemers onze producten?
 • Wanneer – wanneer kopen onze huidige en eventueel potentiële afnemers onze producten?
 • Waarom – waarom kopen onze huidige afnemers en eventueel potentiële afnemers onze producten?
 • Waarom – waarom niet?

Meer informatie over de 6W's van Ferrel.

Uitvoering van afnemersanalyse

Deel het op in een aantal paragrafen waaronder de volgende (per doelgroep):

 1. Segmentatie - Welke groepen vertonen vergelijkbaar gedrag? Omschrijf deze groepen!
 2. Gebruikssituatie(s)+ Mogelijke waarden + het belang hiervan
  1. Algemene waarden
  2. Productspecifieke waarden
  Met welk doel gebruiken de afnemers het product? Welke waarden vinden ze belangrijk zowel algemeen als productspecifiek?
 3. Prestaties (huidige) - Geeft inzicht in de huidige prestaties. Hoe goed doet het product het? Heeft het onderscheidend vermogen?
 4. Toekomst (verwachtingen) -;Zullen er in de nabije toekomst veranderingen optreden?
 5. Klanttevredenheid - Is de afnemer tevreden?

Hier komen een aantal kansen en bedreigingen uit voort die gebruikt worden voor de SWOT en strategische beleidsbepaling.

Marketing Implicaties

De afnemersanalyse is een hulpmiddel voor analyse waarmee gemakkelijk onderzocht kan worden op welke manier een onderneming effectief kan inspelen op haar omgeving. Het is aan de marketeer om hier een goede afstemming te bewerkstelligen.

Bevindingen van afnemersanalyse worden vaak gebruikt als invoer voor een SWOT-analyse en zijn een onderdeel van de situatieanalyse en het marketingplan.

Samenvatting afnemersanalyse

De afnemersanalyse wordt gebruikt om de externe omgeving van een onderneming in kaart te brengen. Het is een onderdeel van de situatieanalyse, abcd-analyse en externe-analyse. De output van de afnemersanalyse dient als input voor de SWOT-analyse. Het uitvoeren van een afnemersanalyse stelt een onderneming in staat in te spelen op de kansen en bedreigingen die de afnemers met zich meebrengen.