In dit artikel wordt de distributieanalyse uitgelegd. Na het lezen begrijpt u de distributieanalyse en kunt u deze toepassen op het strategisch beleid van uw organisatie.

Samenvatting distributieanalyse

De distributieanalyse wordt gebruikt om de externe omgeving van een onderneming in kaart te brengen. Het is een onderdeel van de situatieanalyse, abcd-analyse en externe-analyse.  De output van de distributieanalyse dient als input voor de SWOT-analyse. Het uitvoeren van een distributieanalyse stelt een onderneming in staat in te spelen op de kansen en bedreigingen die de distributie met zich meebrengt.

Wat is de distributieanalyse?

Distributie heeft een steeds grotere invloed op de strategie voor bedrijven en is daarom voor sommige bedrijven (bijvoorbeeld de Albert Heijn) een belangrijk onderdeel van het marketingplan. Welke invloed speelt de distributie op een onderneming?

De distributieanalyse is een onderdeel van de situatieanalyse en wordt gebruikt om de externe omgeving van een onderneming in kaart te brengen. De kansen en bedreigingen die hieruit voortkomen dienen als input voor de SWOT analyse waarop de uiteindelijke strategiekeuze gebaseerd is.

Waarom de distributieanalyse?

Het uitvoeren van een distributieanalyse verschaft inzicht in de distributie van een onderneming en de kansen en bedreigingen die dit aspect van de externe omgeving met zich meebrengt. Dit stelt een onderneming in staat haar strategie hierop af te stemmen en hierdoor effectief in te spelen op haar omgeving.  Wel moet opgemerkt worden dat de distributieanalyse niet relevant is voor elk bedrijf. Mocht dit het geval zijn hoeft het niet opgenomen te worden binnen het marketingplan.

Waaruit bestaat de distributieanalyse?

In het boek Marketingstrategie door Ruud T Frambach, Prof. dr. R.T. Frambach, Prof. dr. E.J. Nijssen, Ed J Nijssen worden vier belangrijke niveau’s onderscheiden die geanalyseerd moeten worden.
1.    Distributiewijze
2.    Distributiefunctie
3.    Distributievormen en distributiepositie
4.    Distributieconcentratie

1. Distributiewijze

Hoe komt het product bij de afnemer terecht en welke veranderingen gaan hierin in de toekomst optreden?
Wat willen de afnemers?
Draagt het bij aan de winstgevendheid?
Draagt het bij aan de logistieke efficientie?
Is het onderscheidend van de concurrenten?
Wat is de invloed van relaties en macht op de distributie?

2. Distributiefunctie

Fysieke distributie vs. Marketingfunctie.
Fysiek: Waarde creatie door technologische vooruitgang (ICT) waardoor een betere fysieke distributie voor afnemers tot stand kan komen.
Marketing: Wederverkoper in staat stellen om het product “beter” te verkopen.
Waar ligt er ruimte om waarde voor de afnemer te creëren? Geef binnen dit onderdeel antwoord op deze vraag.

3. Distributievormen en distributiepositie

Welke vormen van distributie zijn er en hoe presteren deze? Maak gebruik van distributiekengetallen en vergelijk deze met de markt. Is er ruimte voor verbetering?

4. Distributieconcentratie

Wat zijn de machtsverhoudingen en welke veranderingen treden er op? Aan welke veranderingen zijn deze onderhevig?

Uitvoering van de distributieanalyse

Na het onderzoeken van de bovenstaande vier niveau’s is er een algemeen beeld van de distributie weergegeven en zijn er belangrijke kansen en bedreigingen naar voren gekomen. Neem deze kansen en bedreigingen op in de SWOT.

Marketing Implicaties

De distributieanalyse is een marketingtool waarmee gemakkelijk onderzocht kan worden op welke manier een organisatie effectief in kan spelen op haar omgeving. Het is aan de marketeer om hier een goede afstemming te bewerkstelligen.
Bevindingen van distributieanalyse worden vaak gebruikt als input voor een SWOT-analyse en zijn een onderdeel van de situatieanalyse en het marketingplan.