Interne analyse

Average: 4 (289 votes)

In dit artikel wordt de Interne analyse uitgelegd. Na het lezen begrijpt u de Interne analyse en kunt u deze toepassen op het strategisch beleid van uw organisatie.

U kunt de volgende onderwerpen in dit artikel verwachten:

Wat is de Interne analyse?

De Interne analyse is een onderdeel van de situatieanalyse en het strategisch marketingplan. Hierin worden de organisatie, marketing en financiële situatie geanalyseerd. De uitkomst van de analyse dient als input voor de SWOT. Waar het externe deel van de situatieanalyse (concurrentie, bedrijfstak, distributie en afnemersanalyse) zorgt voor kansen en bedreigingen komen de sterke en zwakke punten voort uit de Interne analyse. De Interne analyse is dus van essentieel belang bij het formuleren van de strategie van een onderneming.

Waaruit bestaat een Interne analyse?

De Interne analyse bestaat doorgaans uit drie onderdelen.

Organisatie

Hierin een beschrijving van de huidige strategie, organisatiestructuur en bedrijfscultuur.
Beschrijf en analyseer de huidige strategie en doelstellingen. Maak een organigram en evalueer deze. Treden er problemen op binnen de bedrijfscultuur die groei belemmeren? Talloze factoren die naar inzicht van de marketeer onderzocht moeten worden. Er is geen vaste “format”.  Daarnaast kan er een Competentie-analyse gemaakt worden. Ook het 7-s-model kan hier een rol spelen. 

Marketing

De huidige invulling van de marketingmix, targeting, segmentatie en positionering.
Beschrijf en analyseer de huidige invulling van de p’s. Naar inzicht van de marketeer kunnen er relevante punten behandeld worden. Zijn de gekozen segmenten en positionering wel de juiste? Voer tevens een Portfolio-analyse (BCG-matrix, PLC: productlevenscyclus, MABA analyse) uit.

Financiële situatie

Analyse van de huidige financiële situatie m.b.v. rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit kengetallen.
Bestudeer jaarverslagen en jaarrekeningen.

Lees hierover meer in het artikel over kengetallen (marketing).

Uiteindelijk zullen er sterke en zwakke punten naar voren komen waarop de toekomstige strategie afgestemd kan worden. Kies alleen voor relevante factoren!

Interne analyse uitbesteden? Neem contact met ons op!

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Over de auteur

Edwin Muilwijk

http://linkedin.com/in/edwinmuilwijk https://twitter.com/EdwinMuilwijk

Reacties

De productlevenscyclus (PLC) kan volgens mij thuishoren in de externe analyse.
Hij geeft inderdaad een beeld van de fase waarin een product zich bevindt (zoals in het artikel PLC staat) maar het kan dus worden gebruikt om inzicht te krijgen in een te verwachten afzetprognose. Het geeft eigenlijk aan hoe de markt er op dit moment uitziet, en dat is extern.

 Hoi L.J.

 

Dat is een leuke gedachte waar ik mij deels ik kan vinden. Inderdaad kun je binnen de bedrijfstakanalyse (zoals ook beschreven in mijn artikel) de PLC gebruiken om de marktaantrekkelijkheid in te schatten. Binnen de afnemersanalyse zou het misschien ook de rol kunnen spelen zoals jij dat in jouw reactie beschrijft. In de Interne analyse gebruik je de PLC om de huidige strategie te analyseren. Een sterk punt zou kunnen zijn een sterk portfolio met een aantal snel groeiende producten en een product in de volwassenheidfase om de groei te kunnen financieren. Een zwak punt zou kunnen zijn een portfolio met alleen maar producten in de verzadiging of teruggangfase. Dit zijn factoren waar een onderneming een directe invloed op uit kan oefenen en dat is intern. Je kunt de PLC dus zowel extern als intern gebruiken.