Afnemersanalyse

Average: 4 (322 votes)

In dit artikel wordt de afnemersanalyse uitgelegd. Na het lezen begrijpt u de afnemersanalyse en kunt u deze toepassen op het beleid van uw organisatie.

U kunt de volgende onderwerpen in dit artikel verwachten:

Samenvatting afnemersanalyse

De afnemersanalyse wordt gebruikt om de externe omgeving van een onderneming in kaart te brengen. Het is een onderdeel van de situatieanalyse, abcd-analyse en externe-analyse.  De output van de afnemersanalyse dient als input voor de SWOT-analyse. Het uitvoeren van een afnemersanalyse stelt een onderneming in staat in te spelen op de kansen en bedreigingen die de afnemers met zich meebrengen.

Wat is de afnemersanalyse?

Binnen de hedendaagse marketingopvatting staat de klant steeds vaker centraal. De afnemersanalyse is daarom de ideale manier om klanten te begrijpen en de strategie van een onderneming hierop af te stemmen.

De Afnemersanalyse is een onderdeel van de situatieanalyse en wordt gebruikt om de externe omgeving van een onderneming in kaart te brengen. De kansen en bedreigingen die hieruit voortkomen dienen als input voor de SWOT analyse waarop de uiteindelijke strategiekeuze gebaseerd is.

Onder afnemers wordt verstaan:

  • afnemers of fabrikanten (toeleveranciers)
  • handelaars (inkoop)
  • consumenten ( eindgebruikers)

Waarom de afnemersanalyse?

Het uitvoeren van een afnemersanalyse verschaft een onderneming inzicht in de kansen en bedreigingen die de externe omgeving met zich meebrengt. Dit stelt een onderneming in staat haar strategie hierop af te stemmen en hierdoor effectief in te spelen op haar omgeving. 

Waaruit bestaat de afnemersanalyse?

De W’s van Ferrel et al. (1999) geeft een goede indicatie waarop de afnemersanalyse antwoord moet geven.

  • Wie – wie zijn onze huidige en potentiële afnemers?
  • Wat – wat doen onze huidige en eventueel potentiële afnemers met onze producten?
  • Waar – waar kopen onze huidige en eventueel potentiële afnemers onze producten?
  • Wanneer – wanneer kopen onze huidige en eventueel potentiële afnemers onze producten?
  • Waarom – waarom kopen onze huidige afnemers en eventueel potentiële afnemers onze producten?
  • Waarom – waarom niet?

Uitvoering van afnemersanalyse

Deel het op in een aantal paragrafen waaronder de volgende (per doelgroep):

1. Segmentatie - Welke groepen vertonen vergelijkbaar gedrag? Omschrijf deze groepen!

2. Gebruikssituatie(s)+ Mogelijke waarden + het belang hiervan

    2.1 Algemene waarden

    2.2 Productspecifieke waarden

Met welk doel gebruiken de afnemers het product? Welke waarden vinden ze belangrijk zowel algemeen als productspecifiek?

3. Prestaties (huidige) - Geeft inzicht in de huidige prestaties. Hoe goed doet het product het? Heeft het onderscheidend vermogen?

4. Toekomst (verwachtingen) - Zullen er in de nabije toekomst veranderingen optreden?

5. Klanttevredenheid - Is de afnemer tevreden?

Hier komen een aantal kansen en bedreigingen uit voort die gebruikt worden voor de SWOT en strategische beleidsbepaling.

Marketing Implicaties

De afnemersanalyse is een hulpmiddel voor analyse waarmee gemakkelijk onderzocht kan worden op welke manier een onderneming effectief kan inspelen op haar omgeving. Het is aan de marketeer om hier een goede afstemming te bewerkstelligen.

 

Bevindingen van afnemersanalyse worden vaak gebruikt als invoer voor een SWOT-analyse en zijn een onderdeel van de situatieanalyse en het marketingplan.

Afnemersanalyse uitbesteden? Neem contact met ons op!

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Over de auteur

Edwin Muilwijk

http://linkedin.com/in/edwinmuilwijk https://twitter.com/EdwinMuilwijk

Reacties

per ongelijk dubbel gepost

Tijdens mijn opleiding Commerciële Economie werd er verteld, dat Afnemers tevens staan voor alle klanten en alle potentiële klanten.

Hallo Niels,

Je mag er inderdaad vanuit gaan dat potentiële klanten ook deel uitmaken van de afnemersanalyse. Zo heb ik het op school ook geleerd.
Tijdens het marketingproces ga je immers een strategie ontwikkelen om je toekomstige klanten te bereiken. Daarom maken zowel toekomstige klanten binnen het marktsegment dat men wil bereiken, alsmede de huidige (bestaande) afnemers deel uit van de analyse.

Groet,
Stijn Vlek
Nijmegen

Beste,

 

Ik ben op het moment bezig met het bepalen van mijn doelgroep voor mijn onderneming. Ik ben opzoek naar de manier waarop ik deze doelgroep kan bepalen. Het is een startende onderneming die zich zal gaan bevinden in de ticketverkoop markt voor evnementen. Zou u mij kunnen uitleggen op welke wijze een startende onderneming haar doelgroep het best inzichtelijk kan maken.

Groet,

 

Beer

Hoi,

Ik zou graag meer willen weten over de bron die je hiervoor hebt gebruikt (Ferrel et al 1999). Ik zie meerdere mensen dit gebruiken en ik kan nergens toelichting over de bron. Uit welk stuk komt het van Ferrel. En wordt gaat het hier niet om Ferell?

Ik moet een officieel bron vermelding maken en dit is niet voldoende.

Mijn dank is alvast groot. Gr, Oliver

Hallo,

 

Ik was hier ook naar opzoek. Thnx 

Ferrell, O.C. et al (1999). Marketing Strategy. Orlando, USA:The Dryden Press.

 

 

Hoe zit het dan eigenlijk bij een dienst ? Bijvoorbeeld de uitzendbranche

Wie kan je dan zien als afnemers de bedrijven die uitzendkrachten van jou wil of de mensen die werk zoeken ?

Patricia,

Naar wie verstuur je uiteindelijk de facturen? Bij wie ga jij je omzet behalen? Dit zijn de bedrijven aan wie jij uitzendkrachten levert. Natuurlijk kan je ook een dergelijke analyse maken voor uitzendkrachten. Wie zijn dit en waarom zouden ze voor jouw uitzendbedrijf gaan werken, et cetera...

Maar, je afnemers zijn de bedrijven aan wie jij uitzendkrachten levert.

Met vriendelijke groet,

Jos

Beste patricia,

Jij hebt dus twee doelgroepen die je moet aanspreken. Enerzijds is het van belang dat bedrijven weten dat jij bestaat en uitzendkrachten kunt leveren. Aan de andere kant is je doelgroep, mensen die op zoek zijn naar (nieuw) werk, en moet dus weten dat jij goede contacten hebt op de arbeidsmarkt.

Groet,

Martin

Beste auteur,

Ik ben op zoek naar de bron omtrent de 6 W's van Ferrel welke in dit artikel prominent aanwezig zijn. Kunt u mij voorzien van een boektitel of andere legitieme (APA 6th edition) bron?

Dit zou mij erg helpen bij het afronden van mijn afstudeeronderzoek!

Alvast bedankt,

Vincent

Pagina's

Reactie toevoegen