DESTEP analyse

Average: 4.2 (800 votes)

In dit artikel wordt de DESTEP-analyse uitgelegd. Na het lezen begrijpt u de DESTEP-analyseen kunt u het model toepassen.

U kunt de volgende onderwerpen in dit artikel verwachten:

Samenvatting DESTEP-analyse

DESTEP is een acroniem en staat voor demografisch, economisch, sociaal/cultureel, technologisch, ecologisch en politiek/juridisch, dit zijn allemaal factoren die de omgeving van een onderneming bepalen. DESTEP is dus een middel waarmee een beeld verkregen kan worden van de externe (macro) omgeving waarin een organisatie actief is. Inzicht in de externe omgeving van een organisatie is van belang om effectief gebruik te maken van de kansen en bedreigingen veroorzaakt door het landschap waarin een onderneming opereert. Afstemmen van het strategisch beleid op de bevindingen van DESTEP-analyse stelt een onderneming in staat om succesvol actief te zijn in haar omgeving.

Wat is de DESTEP-analyse?

DESTEP staat voor demografische, economische, sociaal/culturele, technologische, ecologische en politiek/juridische factoren. Door deze factoren te analyseren verkrijgt men een beeld van het landschap waarin een onderneming opereert. De analyse maakt deel uit van de externe analyse en is een onderdeel van de situatieanalyse en het marketingplan.

Waarom de DESTEP-analyse?

Inzicht in de externe omgeving van een organisatie is van belang om effectief gebruik te maken van de kansen en bedreigingen veroorzaakt door het landschap waarin een onderneming opereert. Afstemmen van het strategisch beleid op de bevindingen van DESTEP-analyse stelt een onderneming in staat om succesvol actief te zijn in haar omgeving.

Waaruit bestaat de DESTEP-analyse?

Met de DESTEP-analyse worden de macro- omgevingsvariabelen waarop een onderneming geen directe invloed uitoefent, bijvoorbeeld vergrijzing van de samenleving in Nederland, geanalyseerd. Een onderneming kan deze factoren niet veranderen, maar er wel effectief op inspelen door het strategisch beleid hierop af te stemmen.

De macro- omgevingsvariabelen van DESTEP-analyse zijn de volgende:

Demografisch

Demografische factoren zijn kenmerken van de bevolking

Economisch

Economische factoren zijn kenmerken die de economie beschrijven

Sociaal-cultureel

Sociaal-culturele factoren zijn kenmerken van de cultuur en leefgewoonten

Technologisch

Technologische factoren zijn kenmerken van de ontwikkeling

Ecologisch

Ecologische factoren zijn kenmerken van de fysieke omgeving

Politiek-juridisch

Politiek-juridische factoren zijn kenmerken van overheidsbeslissingen

 

Voorbeelden DESTEP factoren:

DESTEP voorbeelden

Uitvoering van de DESTEP-analyse

Voor elke factor geldt eerst dat de uitgangspositie onderzocht moet worden. Beschrijf de huidige situatie uitvoerig en maak op basis hiervan een voorspelling voor de toekomst. Door te beschrijven waarvan in het verleden is uitgegaan en hiertegenover de veranderingen en huidige ontwikkelingen te zetten kunnen er in een later stadium van het marketingplan strategische opties ontwikkeld worden. Zodoende geeft de DESTEP antwoord op de vraag hoe een organisatie effectief in kan spelen op haar omgeving.

Denk bij elke factor aan verschillende zaken die invloed uitoefenen op de organisatie en ga hiernaar gericht opzoek! Een veelgemaakte fout bij het analyseren van de omgeving is het beschrijven van niet relevante factoren. Er is zeer veel informatie te vinden om tot een goede DESTEP analyse te komen. Niet alle gevonden informatie is van invloed op het marketingplan. Gebruik daarom alleen relevantie informatie dat betrekking heeft op de organisatie en/of het centrale probleem van het marketingplan. Eindig met een opsomming van concrete kenmerken. Dit is input voor de SWOT en de strategiekeuze.

Marketing Implicaties

De DESTEP-analyse is een marketingtool waarmee gemakkelijk onderzocht kan worden op welke manier een organisatie effectief kan inspelen op haar omgeving. Het is aan de marketeer om hier een goede afstemming te bewerkstelligen.

Bevindingen van DESTEP worden vaak gebruikt als input voor een SWOT-analyse en zijn een onderdeel van de situatieanalyse en het marketingplan.

DESTEP analyse uitbesteden? Neem contact met ons op!

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Over de auteur

Edwin Muilwijk

http://linkedin.com/in/edwinmuilwijk https://twitter.com/EdwinMuilwijk

Reacties

leuk stuk! ik heb zelf ook een step.

Graag wil ik weten wanneer dit artikel geplaatst of geschreven is, zodat ik de bronvermelding volledig kan vermelden in mijn onderzoek. Mvg.

Zelfde vraag als Zoe. Graag wil ik weten wanneer dit artikel geplaatst of geschreven is, zodat ik de bronvermelding volledig kan vermelden in mijn onderzoek. Mvg.

Ik zou graag willen weten wanneer dit artikel geplaats is zodat ik het kan toepassen in mijn onderzoek en mijn bronvermelding.

is het nou het step? of de step?

Graag wil ik weten wanneer dit artikel geplaatst is ivm mijn onderzoek en bronvermelding.

Wanneer ik dit artikel geschreven? ik heb deze info nodig voor mijn bronvermelding.

Zelfde vraag als Chloe, Graag wil ik weten wanneer dit artikel geplaatst is ivm mijn onderzoek en bronvermelding

Ook ik zou graag de datum willen weten.. Van deze en nog een aantal artikelen, maar zie dat er geen antwoord op gegeven is? Is het mogelijk om dit via de mail te beantwoorden o.i.d.?

Ik zou graag willen weten wanneer dit artikel geplaats is zodat ik het kan toepassen in mijn onderzoek en mijn bronvermelding.

Pagina's

Reactie toevoegen