In dit artikel wordt het 7S model uitgelegd. Na het lezen kunt u het mckinsey 7s model toepassen op het beleid van uw organisatie.

Wat is het 7S model?

Het 7S-model is een management model dat wordt ingezet bij het analyseren van de interne organisatie. Volgens het model moeten de belangrijkste elementen van een organisatie op elkaar afgestemd zijn. Het model benoemt tevens de belangrijkste elementen waardoor het een handige checklist vormt om stap voor stap de interne organisatie analyseren. Daarnaast kan het ook gebruikt worden voor het ontwikkelen van toekomstige strategie, als onderdeel van de interne analyse en marketingplan.

Hoe ziet het McKinsey 7S-model eruit?

Image
7S-model betekenis
De elementen van het 7S-model

Waaruit bestaat het 7S-model

Het mckinsey 7s model bestaat uit de volgende elementen:

Structuur

Hoe is de organisatie ingericht? Functies, bevoegdheden, Hiërarchie, verdeling van arbeid, etc.

Strategie

Wat is de vastgestelde strategie van de organisatie? Met welke middelen moeten de doelen gerealiseerd worden?

Systemen

Bij systemen gaat het om hoe processen binnen de organisatie verlopen. Communicatiestromen, procedures, afspraken etc.

Stijl

Stijl verwijst naar leiderschap van het management. Goede vs. slechte leiderschap heeft vaak aantoonbaar effect op goed vs. slecht resultaat van de werknemers.

Vaardigheden (skills)

Welke vaardigheden hebben werknemers waardoor het bedrijf onderscheidende prestaties neer kan zetten? Hoe zorgt de onderneming voor onderscheidend vermogen?

Personeel (staff)

Hoe is P&O binnen de organisatie vormgegeven? Aan welke kenmerken moet het personeel voldoen? Hoe beloont de organisatie en hoe wordt het personeel behouden? 

Gedeelde Waarden (shared values)

Gedeelde waarden zijn het bestaansrecht van een organisatie en staat daarom centraal in het model. Kernwaarden, visie en bedrijfscultuur waarop de organisatie is gebaseerd.

Uitvoering van het 7-S-model

Onderzoek per element de problemen en vat deze samen. Maak daarna een matrix op en verbind de elementen met elkaar. Bedenk daarna oplossingen en stem dit af met de bedrijfsstrategie. 

Conclusie 7 S model

Het 7 S Model is een eenvoudige checklist voor het analyseren van de interne organisatie en is daarom een goed middel om in te zetten bij het uitvoeren van een interne analyse of een marketingplan.