In dit artikel wordt het SDP-model uitgelegd. Na het lezen begrijpt u het SDP-model en kunt u deze toepassen op het strategisch beleid van uw organisatie.

Wat is het SDP-model?

Het SDP-model staat voor segmentering, doelmarktbepaling en positionering. Het is een praktisch instrument om interessante groepen te identificeren en de juist marktbewerking hierbij te formuleren. Eigenlijk is het niets anders dan het combineren van de marketingbegrippen segmenteren en positioneren.  Kies de juiste segmenten, kies de interessante doelmarkten en bewerk deze met een goede positioneringstrategie.

Waarom het SDP-model?

Het SDP-model geeft een duidelijk schematisch overzicht waardoor het proces van de marktbewerking per stap wordt doorlopen. Het georganiseerde denken (doorlopen van drie stappen) over het segmenteren, kiezen van doelmarkten en formuleren van een positioneringstrategie resulteert in een klantgerichte benadering waardoor een organisatie in staat is waarde toe te voegen aan haar aanbod. Dit is het ultieme marketing doel.

Hoe ziet het SDP-model eruit?

Image
SDP model
Schematische weergave van het SDP-model

Uitvoering van het SDP-model

De uitvoering van het SDP-model staat beschreven onder de volgende artikelen:

Positioneren is een belangrijk marketingbegrip waarmee getracht wordt een product of dienst bewust een plaats te geven in het hoofd van de afnemer. Het gaat hierbij om een perceptie ten opzichte van de concurrent.

Meer zoals dit