In dit artikel wordt Experience Marketing (ook Experiential Marketing) uitgelegd. Na het lezen begrijpt u Experience Marketing en kunt u dit toepassen op het strategisch beleid van uw organisatie.

Wat is Experience Marketing?

Experience of Experiential marketing is een marketing techniek waarmee getracht wordt de klant het onderscheidend vermogen van een product te laten “ervaren” waardoor een bepaalde relatie met het product of dienst tot stand komt. Experiental marketing speelt voornamelijk in op WOMM (word of mouth marketing) en is daarom ook bijzonder geschikt voor social media. Mensen praten namelijk graag over “ervaringen” met producten en diensten die zijn bevallen. Door klanten voordelen te laten ervaren gaan zij marketing voor het bedrijf maken.

Er zijn veel verschillende definities van experience marketing en daardoor ook veel verschillende vormen van experience marketing. Wikipedia gebruikt de volgende definitie: "Experiential marketing is the art of creating an experience where the result is an emotional connection to a person, brand, product or idea." In dit geval zijn er ook enorm veel vormen van experience marketing aangezien de meeste dienstverleners met hun diensten proberen een emotionele connectie te leggen tussen persoon, merk en product/dienst.

Vormen van Experience Marketing

Gangbare vormen van experience marketing zijn:

  • brand event bijvoorbeeld de harley davidson dagen waar iedereen gezamenlijk de weg opgaat.
  • gesponsorde festivals bijvoorbeeld heineken op pinkpop
  • interactieve vormen van bijvoorbeeld online reclame
  • online spellen

4 pijlers van Experience Marketing

Om succesvol experience marketing uit te voeren moet de boodschap voldoen aan een van de volgende kenmerken:

  • amusement
  • informatief / men moet er iets van leren
  • service of faciliterend
  • community

Door een van deze vormen aan te bieden kan er een connectie tot stand komen tussen de klant en het product of dienst.