In dit artikel wordt de MABA-analyse uitgelegd. Na het lezen begrijpt u de MABA-analyse en kunt u deze toepassen op het strategisch beleid van uw organisatie.

Wat is de MABA-analyse?

De MABA analyse is een portfolio-analyse en een uitbreiding van de BCG-matrix.  Het staat voor Market Attractiveness Business position Assesment. De MABA-analyse staat ook bekend als de portfoliomatrix van General Electric, MABA-model en MABA-matrix.

Hoe werkt de MABA-analyse?

De MABA analyse bestaat uit twee assen welke 9 cellen vormen. Op de horizontale as staat de concurrentiepositie. Deze is opgemaakt uit factoren die de concurrentiekracht van een product-marktcombinatie bepalen. Kies hiervoor de relevante factoren, waardeer deze met een cijfer en een wegingsfactor.  Op de verticale as staat de marktaantrekkelijkheid. Ook hiervoor dienen relevante factoren gekozen te worden die de product-marktcombinatie beïnvloeden. Beoordeel ook deze factoren met een cijfer en een wegingsfactor. Dat zou er als volgt uit kunnen zien:

Concurrentiepositie (horizontaal)

Gewicht Waardering Score
Marktaandeel 0,25 5 1,25
Kwaliteit van het product
 
0,25 4 1
Arbeidsproductiviteit 0,10 3 0,3
R&D 0,20 3 0,6
Prijsconcurrentiekracht
 
0,20 4 0,8
Totaal 1   3,95

Opmerking: Kies zelf factoren die belangrijk zijn voor de produt-marktcombinatie. Het totale gewicht moet altijd uitkomen op de waarde 1 . Waardering altijd op een schaal van 1 t/m 5. De input voor het model is de optelsom van de kolom "score".

Marktaantrekkelijkheid (verticaal)

Gewicht Waardering Score
Marktomvang 0,25 5 1,25
Marktgroei
 
0,25 4 1
Winstgevendheid 0,10 3 0,3
Intensiteit van de concurrentie 0,20 3 0,6
Macht distribuanten
 
0,20 4 0,8
Totaal 1   3,95

Opmerking: Kies zelf factoren die belangrijk zijn voor de produt-marktcombinatie. Het totale gewicht moet altijd uitkomen op de waarde 1 . Waardering altijd op een schaal van 1 t/m 5. De input voor het model is de optelsom van de kolom "score".
Op grond van de scores worden de verschillende product-marktcombinaties in het model gezet.

Image
Afbeelding van een MABA analyse
Afbeelding van een MABA-analyse

Uitkomst MABA-analyse

De plaats van een product-marktcombinatie kan aan een strategie gekoppeld worden. Een groei, investeringsstrategie zal beter passen bij een hoge/sterke score dan bij een lage/zwakke score. Zodoende kan een organisatie kiezen voor de juist portfolio strategie.

  • Inzicht in de attractiviteit van een markt of sector
  • Inzicht in de positie van een onderneming en haar portfolio;
  • Onderbouwing strategische marketing beslissingen;
  • Basis voor beslissingen over (des)investeringen.