In dit artikel worden de kengetallen(marketing) uitgelegd. Na het lezen begrijpt u de kengetallen en kunt u deze toepassen op het strategisch beleid van uw organisatie.

 

Liquiditeit

De mogelijkheid van een onderneming om op de korte termijn aan haar schulden te voldoen. Dus kan onderneming X haar korte termijn schulden betalen?

Current ratio Vlottende activa / Kort vreemd vermogen

De uitkomst hiervan moet minstens 1,5 zijn (streefgetal).

 
Quick ratio (Vlottende activa – voorraden) / kort vreemd vermogen

De uitkomst hiervan moet minstens 1 zijn (streefgetal).

 
Werkkapitaal Eigen vermogen + lang vreemd vermogen – vaste activa = vlottende activa – kort vreemd vermogen = werkkapitaal

Dit uitkomst is de marge om aan kortetermijnschulden te voldoen. Dit moet positief zijn.

 

Solvabiliteit

De mogelijkheid van een onderneming om aan de lange termijn schulden te voldoen. Is onderneming X in staat om te blijven bestaan?

Solvabiliteit Eigen vermogen / Vreemd vermogen

Streefgetal = 100% +

 
Debt Ratio vreemd vermogen / totale vermogen

De debt ratio geeft aan in welke mate een bedrijf is gefinancierd met vreemd vermogen. 

De uitkomst hiervan mag max 0,75 zijn (streefgetal).  Hoe hoger hoe slechter de solvabiliteit.

Rentabiliteit

Het verband tussen het gebruikte vermogen en de opbrengst hiervan. Maakt onderneming X genoeg winst?

Rentabiliteit van het eigen Vermogen (REV) Ondernemingswinst / Gemiddeld eigen vermogen

Opbrengst van het eigen vermogen (geld dat zelf in het bedrijf is gestopt).

 
Rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) (Ondernemingswinst + betaalde rente) / Gemiddeld totale vermogen

Opbrengst van het totale vermogen

 
Rentabiliteit van het vreemd vermogen (RVV) betaalde rente / gemiddeld vreemd vermogen

Opbrengst van het vreemd vermogen