Esh Model

Average: 4.4 (18 votes)

In dit artikel wordt het Esh Model uitgelegd. Na het lezen kunt u het Esh model toepassen op het beleid van uw organisatie.

U kunt de volgende onderwerpen in dit artikel verwachten:

Wat is het Esh Model?

Het Esh Model is een management model dat wordt ingezet bij het analyseren van de interne organisatie. Volgens het model zijn er zes factoren die de organisatie het succes van een organisatie bepalen. Deze zes factoren moeten met elkaar in balans zijn. Bij een wijziging in één van de factoren zullen ook de andere factoren veranderen. De letters E, S, en H staan voor evenwicht, samenhang en heterogeen. Het Esh model is gebaseerd op het 7S model.

  • Evenwichtig

Elk element heeft evenveel gewicht.

  • Samenhangend

Alle factoren beinvloeden de overige factoren. Een wijziging in één factor heeft dus een wijziging in alle factoren tot gevolg.

  • Heterogeen

De invulling van de factoren is verschillend. 

Hoe ziet het Esh model eruit?

Esh model

Wat zijn de factoren in het Esh model?

  • Structuur

Hoe is de organisatie ingericht? Functies, bevoegdheden, Hiërarchie, verdeling van arbeid, etc.

  • Systemen

​Hoe verlopen de processen binnen de organisatie. Communicatiestromen, regels, procedures, afspraken etc.

  • Managementstijl

Stijl verwijst naar leiderschap van het management.

  • Personeel

Hoe is P&O binnen de organisatie vormgegeven?

  • Cultuur

​Normen en waarden binnen een organisatie.

  • Strategie

​Welke strategie binnen de organisatie? Welke doelen en welke middelen? Is de strategie de juiste?

Esh model in de praktijk

Het Esh model is een eenvoudig framework voor het analyseren en verbeteren van de interne organisatie en kan ingezet worden bij een interne analyse of een marketingplanIn de praktijk blijkt dat constant met alle factoren rekening gehouden moet worden. Zoek constant naar het nieuwe evenwicht. 

Esh Model uitbesteden? Neem contact met ons op!

 
1 Start 2 Complete

Over de auteur

Edwin Muilwijk

http://linkedin.com/in/edwinmuilwijk https://twitter.com/EdwinMuilwijk