In dit artikel wordt de confrontatiematrix uitgelegd. Na het lezen begrijpt u de confrontatiematrix en kunt u deze toepassen op uw organisatie.

Wat is de confrontatiematrix?

De confrontatiematrix is eigenlijk een onderdeel van de SWOT-analyse waarbij sterke en zwakke punten "geconfronteerd" worden met kansen en bedreigingen met als doel een goede strategie te ontwikkelen. BInnen een marketingplan speelt de confrontatiematrix vaak een belangrijke rol.  Het zijn de resultaten uit het onderzoek die door de matrix als basis dienen voor de rest van het rapport (strategie en actieplan). Overigens is de inzet van het model in het marketingplan niet vereist. Het is slechts een hulpmiddel!

Hoe werkt de confrontatiematrix?

Eerst is er een opsmming gemaakt van de belangrijkste (vaak 3 tot 5) sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen. De hoofdpunten worden tegenover elkaar gezet in een matrix. 

Image
Confrontatiematrix

Sterkte 1,2,3 - Zwakte 1,2,3 - Kansen 1,2,3 - Bedreigingen 1,2,3 worden nu via dit model aan elkaar verbonden.

Confrontatiematrix - Strategie

De uitkomst van de confrontatiematrix zijn vier verschillende strategieën namelijk:

 • Groeien

  De groeistrategie is gebaseerd op kansen en sterke punten. Dit zijn externe factoren waar de organisatie door haar sterke punten goed op kan inspelen.

 • Verdedigen

  De verdedigingsstrategie is gebaseerd op bedreigingen en sterke punten. Dit zijn externe factoren waartegen de organisatie zich kan verdedigen door haar sterke punten.

 • Verbeteren 

  De verbeterstrategie is gebaseerd op kansen en zwakke punten. Dit zijn externe factoren waar de organisatie door haar zwakke punten zich op kan verbeteren. 

 • Terugtrekken

  De terugtrek / veranderen strategie is gebaseerd op bedreigingen en zwakke punten. Dit zijn externe factoren waartegen de organisatie zich moet verdedigen maar door de zwakke punten nu niet in staat is dit te doen. Door te veranderen in de toekomst wel. 

Keuze voor een strategie

Aangezien het om de 3-5 belangrijkste sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen ging zijn er meerdere strategieën geformuleerd. Het is nu van belang de voorkeurstrategie te kiezen en in het artikel van de SWOT analyse staat een optie hiervoor.

 • Is de strategie een oplossing voor het kernprobleem?
 • Is de strategie haalbaar?
 • Is het plan aanvaardbaar?

Binnen het artikel SWOT-analyse meer uitleg over deze manier.

SWOT analyse

De confrontatiematrix kan een onderdeel zijn van de SWOT analyse en dit artikel heeft daardoor overlap met het artikel over de SWOT-analyse.