In dit artikel wordt het FOETSJE principe uitgelegd. Na het lezen van dit artikel begrijpt u het FOETSJE principe.

Wat is het FOETSJE principe?

FOETSJE is een afkorting en een hulpmiddel voor het analyseren van doelstellingen, strategie en strategische opties. Het wordt o.a. toegepast bij de SWOT-analyse en Confrontatiematrix om de gekozen strategie te testen. Na het formuleren van een voorkeurstrategie ga je onderzoeken of deze haalbaar is. Een handig hulpmiddel hiervoor is het FOETSJE principe. Zodra de vragen met ja beantwoord kunnen worden bestaat er een grote kans dat de voorkeurstrategie haalbaar is. 

Waaruit bestaat FOETSJE?

 • financieel (F)

  financieel genoeg middelen beschikbaar om het plan uit te voeren?

 • Organisatorisch (O)

  is het plan organisatorisch uitvoerbaar?

 • Economisch (E)

  past het plan binnen de doelstellingen van de organisatie?

 • Technologisch (T)

  is het plan technisch uitvoerbaar?

 • Sociaal (S)

  past het plan binnen de sociale doelstellingen van de organisatie?

 • Juridisch (J)

  is het plan juridisch uitvoerbaar?

 • Ethisch (E)

  is het plan ecologisch verantwoord?

Waarom FOETSJE?

Het FOETSJE principe wordt vaak toegepast om vrij eenvoudig en snel een goed algemeen beeld te krijgen over de haalbaarheid en aantrekkelijkheid van strategische opties of doelstellingen. Door dit inzichtelijk te maken kunnen beargumenteerde keuzes gemaakt worden. 

 

Wanneer FOETSJE?

Het FOETSJE principe wordt vaak toegepast in: