Intemarketing Strategisch Raamwerk

Average: 4.2 (12 votes)

In dit artikel wordt het Intemarketing Strategisch Raamwerk uitgelegd. Na het lezen begrijpt u het Strategisch Raamwerk van Intemarketing en kunt u deze toepassen op het strategisch beleid van uw organisatie.

U kunt de volgende onderwerpen in dit artikel verwachten:

Wat is het Strategisch Raamwerk van Intemarketing?

Het Intemarketing Strategisch Raamwerk is een model dat gebruikt kan worden bij het bepalen van een langetermijn strategie voor een onderneming. Door het stappenplan te doorlopen komt er een beargumenteerde keuze tot stand en worden valkuilen ontlopen. Tevens biedt het een goede structuur bij het schrijven van een marketingplan.

Waarom het Strategisch Raamwerk van Intemarketing?

Toepassen van het Intemarketing Strategisch Raamwerk biedt drie voordelen.

  1. Strategiekeuze is gebaseerd op omgevingsfactoren

  2. Valkuilen worden ontlopen

  3. Gestructureerd analyseren

 Het model kan managers hulp bieden bij het bepalen van een langetermijnstrategie.

Hoe ziet het Strategisch Raamwerk van Intemarketing eruit?

 Intemarketing Strategisch Framework

1. Huidige Strategie

De allereerste stap is het onderzoeken van de huidige strategie en situatie. Dit is de uitgangspositie van de strategie waarmee gedurende het gehele stappenplan rekening wordt gehouden.

2. Onderzoeksfase

De onderzoeksfase dient als input voor het strategisch proces. Welke interne en externe factoren spelen een rol?

3. Strategische opties

Vanuit de belangrijkste bevindingen uit de onderzoeksfase worden een aantal strategische opties of scenario's geformuleerd. Hier kan gebruik worden gemaakt van de SWOT-analyse.

4. Strategiebepaling

Nadat strategische opties of scenario's zijn beschreven in de voorgaande fase, dient er een voorkeursstrategie gekozen te worden. Deze worden beoordeeld op risico's en haalbaarheid.

5. Uitwerking Gekozen Strategie

De voorgaande stappen hebben grotendeels het strategische proces bepaald. Nu is het tijd om de tactiek vast te stellen. “Op welke manier gaan wij de strategie uitvoeren?”. Denk aan doelstellingen, de invulling van de marketingmix en een actieplan.

6. Implementatie Gekozen Strategie

De laatste fase van het stappenplan is de uitvoering van het tactische plan uit de voorgaande fase.

Conclusie

Het formuleren van een succesvolle strategie is afhankelijk van vele factoren. Door gebruik te maken van het gestructureerde strategisch raamwerk van Intemarketing komt er een goede beargumenteerde keuze tot stand.

Intemarketing Strategisch Raamwerk uitbesteden? Neem contact met ons op!

 
1 Start 2 Complete

Over de auteur

Edwin Muilwijk

http://linkedin.com/in/edwinmuilwijk https://twitter.com/EdwinMuilwijk