In dit artikel wordt Sociale Marketing uitgelegd. Na het lezen begrijpt u Sociale Marketing en kunt u dit toepassen op het strategisch beleid van uw organisatie.

Wat is Sociale Marketing?

Sociale Marketing is een marketing techniek waarmee getracht wordt positieve maatschappelijke of sociale veranderingen te bewerkstelligen. Het gaat dan om een campagne om een groep over te halen een bepaald gedrag of attitude aan te passen, los te laten of te accepteren. Denk aan bijvoorbeeld de BOB reclames of stoppen met roken. Sociale marketing is een instrument voor duurzame gedragsveranderingen bij grote groepen.