In dit artikel wordt Database Marketing uitgelegd. Na het lezen begrijpt u Database Marketing en kunt u dit toepassen op het strategisch beleid van uw organisatie.

Wat is Database Marketing?

Database Marketing is eigenlijk niets anders dan het gebruikmaken van gegevens uit een database voor marketingactiviteiten. Elke klant dient een specifiek individueel aanbod te ontvangen om aan de wensen en behoeften te voldoen. Doordat er gebruik is gemaakt van verzamelde gegevens uit een database kan er een gericht aanbod gedaan worden dat aansluit bij de klant. Database Marketing lijkt op Direct Marketing maar maakt geen onderscheid tussen direct en indirect klantcontact.

Hoe Database Marketing?

  1. Verzamelen van klantgegevens
  2. Analyseren van de data
  3. Bestaande klantkennis toepassen (Cross-selling, Up-selling, Deep-selling)
  4. Het aanbod communiceren

Voordelen Database Marketing

  • Gericht aanbod
  • Lager weigeringspercentage
  • Hogere conversie

Nadelen Database Marketing

  • Kan tijdrovend zijn
  • Soms is de data niet geschikt
  • Verkeerde interpretatie van data

Voorbeelden Database Marketing

Wehkamp, Neckermann