In dit artikel wordt het Six Sigma model uitgelegd. Na het lezen begrijpt u Six Sigma en kunt u deze toepassen op uw organisatie.

Wat is het Six Sigma model?

Het doel van veel ondernemingen is om producten te produceren die zoveel mogelijk overeenkomen met de wensen van de klant. Six Sigma kwaliteitsmanagement kan hierin een rol spelen. Het is gericht op het reduceren van fouten in bedrijfsprocessen en Six Sigma staat voor een foutmarge van 0,00034%. Door fouten op te sporen en deze daarna te elimineren ontsaat een effciënte organisatie met meetbare (financiele) resultaten. 

Hoe werkt het Six Sigma model?

Elk six sigma project volgt een aantal vooraf gedefinieerde stappen volgens DMAIC structuur.

DMAIC structuur

 • Define -  Definitie van het probelem en doelen
 • Measure -  Vaststellen van belangrijke informatie en verzamelen van data
 • Analyze -  Analyseren van de data en vaststellen van oorzaak - gevolg relaties. 
 • Improve - Verbeteren van de processen.
 • Control -  De voortgang bewaken en zorgen dat het in de toekomst goed blijft gaan.

Kwaliteitsmanagement modellen

Tijdens het onderzoek kunnen verschillende kwaliteitsmanagement hulpmiddelen of modellen ingezet worden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Pareto Analyse
 • ANOVA
 • Analysis of Variance
 • Root cause analysis 
 • Chi squared
 • e.a.

Implementatie

Uit het onderzoek blijkt op welke punten een organisatie kan verbeteren en welke resultaten dit zal opleveren. Waar veel modellen nu stoppen gaat Six Sigma verder. Er bestaat een hiërarchie met rangen die binnen de organisatie geimplementeerd moet worden. Dit houdt in dat van boven tot in de organisatie mensen zich bezighouden met kwaliteit. Van CEO tot en met de uitvoerend personeel staat kwaliteit nu centraal. 

Six Sigma in de praktijk

In de praktijk is Six Sigma een belangrijk onderwerp binnen grote bedrijven. Veel grote management bureaus voeren de analyse en implementatie uit . Daarnaast zijn er specifieke six sigma functies binnen bedrijven en trainingen om mensen op te leiden om dit kwaliteitsprogramma in de praktijk uit te voeren.

Meer zoals dit