In dit artikel wordt de Pareto-analyse uitgelegd. Na het lezen begrijpt u de Pareto-analyse en kunt u deze toepassen op uw organisatie.

Inleiding: Wat is het Pareto-effect?

Het Pareto effect gaat over oorzaak - gevolg en stelt dat in veel gevallen 80% van het gevolg tot stand komt door 20% van de oorzaken. Een voorbeeld: 80% van de omzet wordt gegenereerd door 20% van de klanten. Het is daarom ook bekend onder de 80/20 regel. 

Zakelijke toepassingen van het Pareto-effect

 • 80% van de winst komt van 20% van de klanten.
 • 80% van de klachten komt van 20% van de klanten.
 • 80% van de winst komt voort uit 20% van het productportfolio.
 • etc.

Het Pareto effect staat ook aan de basis van de klantenpiramide van Curry.

Pareto-analyse

Nu het Pareto effect bekend is: tijd voor de Pareto-analyse. De Pareto-analyse kan over van alles gaan maar in dit geval pakken we klachten als voorbeeld. 20% van de hoofdoorzaken zijn verantwoordelijk voor 80% van de problemen. Door dit inzichtelijk te maken kan het proces geoptimaliseerd worden. 

Pareto-Analyse voorbeeld

Een simpel voorbeeld van de pareto-analyse m.b.t. klachten.

Stap 1 Opsomming

Maak eerst een opsomming van alle klachten. In dit geval zijn het er 34. 

Stap 2 Groeperen

Groepeer de klachten als ze binnen dezelfde categorie vallen. Vaak ontstaat een dataset met wel 100+ verschillende situaties waar met 10 categorien de 100 situaties samengevat kunnen worden. In dit simpele voorbeeld slechts 5. Voorbeeld: Ontevredenheid over Restaurant.

 • Groep A: Kwaliteit van het eten
 • Groep B: Dienstverlening personeel
 • Groep C: Menukaart
 • Groep D: Entourage
 • Groep E: Wachttijd

Stap 3 Kwantificeren

Kwantificeer de verschillende groepen. Bijvoorbeeld: 

 • Groep A 15x
 • Groep B  8x
 • Groep C 6 x
 • Groep D 3x
 • Groep E 2 x

Stap 4 Plotten

Maak een tabel met hierin de groepen, absoluut, procentueel en cumulatief. Voorbeeld:

Klachten   Absoluut Procentueel Cumulatief
Groep A   15 44% 44%
Groep B   8 24% 68%
Groep C   6 18% 85%
Groep D   3 9% 94%
Groep E   2 6% 100%
Totaal   34 100,00%  

Maak daarna een staafdiagram en begin met de grootste groep (aflopend). 

Image
Pareto grafiek absoluut

Maak een cumulatieve grafiek.

Image
Pareto grafiek cumulatief

Stap 5 Analyseren 

Via dit simpele voorbeeld valt duidelijk op te maken dat uit de 34 klachten een oplossing voor een groot deel van de problemen gerealiseerd kan worden door Groep A en B (68%) of A, B en C (85%) op te lossen. Nu zijn 34 klachten zonder de Pareto-analyse waarschijnlijk ook te analyseren maar voor serieuze vraagstukken 100+ is het een handig hulpmiddel.

Stap 6 Actieplan

Nu dat de belangrijkste problemen geidentificeerd zijn kan er een actieplan opgesteld worden om de problemen op te lossen.