Waardestrategieën van Treacy en Wiersema

Average: 3.8 (171 votes)

In dit artikel worden de waardestrategieën van Treacy en Wiersema uitgelegd. Na het lezen begrijpt u de waardestrategieën en kunt u deze toepassen op het strategisch beleid van uw organisatie.

 
U kunt de volgende onderwerpen in dit artikel verwachten:

Wat zijn de waardestrategieën van Treacy en Wiersema?

Volgens Treacy en Wiersema zijn er drie verschillende waardestrategieën die organisaties kunnen hanteren om toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen t.o.v. haar concurrenten te creëren. Ze onderscheiden de volgende strategieën:

  • Operational Excellence
  • Product leadership / Productleiderschap
  • Customer Intimacy / Klantenpartnerschap

De theorie van Treacy en Wiersema is een handig hulpmiddel bij het formuleren van een strategie voor een onderneming (per SBU). Het kiezen van een te volgen waardestrategie speelt een belangrijke rol in het strategisch marketingplan.

Waarom de waardestrategieën van Treacy en Wiersema?

Het is onmogelijk om overal goed in te zijn en geen enkel bedrijf is in staat om alles te betekenen voor haar klanten. Marktleiders zijn goed in het leveren van één waarde aan gekozen klanten. Het is van belang om unieke waarde aan te bieden door in behoefte te voorzien en dat kan alleen door te focussen op een bepaald gebied. Er moet daarom per SBU/productgroep gekozen worden voor een waardestrategie. De waardestrategieën van Treacy en Wiersema zijn hiervoor een handig hulpmiddel dat tevens gebruikt kan worden in het strategisch marketingplan.

Hoe ziet het model eruit?

1. Operational excellence

Uitmuntende prestaties van operationele processen.
 

Voorbeelden:

  • Lage productiekosten
  • Effectief productieproces
  • Logistiek – just in time principe.
     

2. Product leadership / productleiderschap

De kwaliteit van het product staat centraal. Ontwikkelen van innovatieve producten is het uitgangspunt van de organisatie. De R&D afdeling is erg belangrijk en er is vaak sprake van een relatief jonge markt.
 

3. Customer Intimacy / Klantenpartnerschap

De relatie met de klant staat centraal. De organisatie blinkt uit in relatiemarketing. Een customer relationship management (CRM) programma speelt hier een belangrijke rol in. De organisaties de een klantenpartnerschap nastreven geloven niet in eenmalige transacties maar in langdurige relaties. 
 

Marketing Implicaties

In de praktijk blijkt dat het onverstandig is om slechts op één gebied te excelleren. Het is onwaarschijnlijk dat de marktleider binnen een bepaalde branche zeer goed presteert op één dimensie en zeer slecht op de overige. Eigenlijk moet elke organisatie concurrerend presteren op alle drie de strategieën. Het is daarom verstandig een keuze te maken en hiermee het verschil te maken, terwijl de overige dimensies ook goed functioneren. Indien het model op deze manier gehanteerd wordt kan het een handig hulpmiddel zijn bij het vormen van een strategie.

Video waardestrategieën van Treacy en Wiersema

Op het youtube kanaal van de opleiding commerciele economie van hogeschool Zeeland staat een interessant filmpje over de waardestrategieën van Treacy en Wiersema gemaakt door A. van Maldegem.  

Waardestrategieën van Treacy en Wiersema uitbesteden? Neem contact met ons op!

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Over de auteur

Edwin Muilwijk

http://linkedin.com/in/edwinmuilwijk https://twitter.com/EdwinMuilwijk

Reacties

Hoe kan je op een goed onderbouwde manier toetsen of er voldaan wordt aan de marktvraag en op welk discipline er geexcelleerd wordt?

 

 

ICSB biedt op de website allerlei vragenlijsten om te onderzoeken wat de huidige stand van zaken is.
Vaak zit daar ook nog een powerpoint bij met uitleg. Erg praktisch en gemakkelijk hanteerbaar.

 

Dag Yoram,

Wellicht kan de Net Promotor Score je hierbij helpen:

Sander

 

Is het T&W waardemodel ook toepasbaar op (voetbal)verenigingen? En waarom wel/niet?

Reactie toevoegen