In dit artikel wordt Neuromarketing uitgelegd. Na het lezen begrijpt u neuromarketing en kunt u dit toepassen op het strategisch beleid van uw organisatie.

Wat is Neuromarketing?

Neuromarketing is een relatief nieuw vakgebied waarbij medische technieken uit de neurowetenschap worden toegepast binnen het marketing vakgebied.

Neurowetenschappers houden zich bezig met het in kaart brengen van de hersenen en de werking ervan. Door snellere computers en betere technieken is dit vakgebied sinds 1990 sterk ontwikkeld. Binnen het marketing vakgebied is het van belang de klant te begrijpen. Door de reacties op stimuli te onderzoeken en in kaart te brengen kan er een betere afstemming ontstaan tussen vraag en aanbod. Zo hebben marketeers dit vakgebied ontdekt en zijn ze bezig dit verder te ontwikkelen.

Een bekend voorbeeld van een bedrijf dat al vroeg aan de slag ging met neuromarketing is Google. In gecontroleerde onderzoeken is de hersenactiviteit van gebruikers van google producten onderzocht. Hoe reageren de hersenen bijvoorbeeld op verschillende soorten advertenties. Door deze kennis heeft Google haar diensten verbeterd en is er een beter afstemming tussen vraag en aanbod tot stand gekomen.

Waarom Neuromarketing?

Hersenonderzoek levert inzicht in het brein van de klant. Door deze inzichten te gebruiken is het mogelijk om tot een betere afstemming tussen vraag en aanbod te komen. Om dit concreet te maken: het is vaak van belang om de keuze van de consument te begrijpen. Hoe wordt een bepaalde keuze gemaakt en hoe kan jij dit proces als marketeer beïnvloeden? Neuromarketing kan dit proces in kaart brengen.

Hoe kan de hersenactiviteit onderzocht worden?

Neuromarketing maakt gebruik van medische onderzoeken zoals:

  • functional magnetic resonance imaging (fMRI) – meten van verandering van activiteit in de verschillende delen van de hersenen (elk deel heeft weer verschillende functies)
  • electroencephalography (EEG) and Steady state topography (SST) – dit gaat meer over de reactie van een specifiek deel van de hersenen
  • fysiologische toestand – bijvoorbeeld de hartslag en door welk deel van het brein deze beïnvloed word 

Meer zoals dit