In dit artikel wordt Etnomarketing uitgelegd. Na het lezen begrijpt u Etnomarketing en kunt u dit toepassen op het strategisch beleid van uw organisatie.

U kunt de volgende onderwerpen in dit artikel verwachten:

Wat is Etnomarketing?

Etnomarketing is een marketingtechniek gericht op het bereiken van allochtone bevolkingsgroepen. Er is een groot verschil tussen autochtone en allochtone bevolkingsgroepen. Door specifiek in te spelen op de wensen en behoeften komt er een goed aanbod tot stand.

Met Etnomarketing worden de marketinginstrumenten aangepast tot de gangbare normen en waarden van de doelgroep. Hierdoor komt er een beter aanbod tot stand. Omdat de allochtone bevolkingsgroep in Nederland gestaag groeit neemt het belang van Etnomarketing toe. Er zijn verschillende gespecialiseerde Etnomarketing Marketing bureaus actief.

 

Meer zoals dit