In dit artikel wordt de waardeketen van Porter uitgelegd. Na het lezen begrijpt u het waardeketenmodel van Porter en kunt u deze toepassen op het beleid van uw organisatie.

Wat is de waardeketen van Porter?

De waardeketen van Porter is een strategisch model dat wordt ingezet bij onderzoek naar, of het ontwikkelen van, concurrentievoordeel van een organisatie. Volgens Porter komt concurrentievoordeel door de gehele organisatie tot stand. Door de organisatie op te splitsen in een aantal groepen van activiteiten en deze daarna tot in detail te analyseren kunnen de prestaties vastgesteld worden. 

Hoe ziet de waardeketen van Porter eruit?

Image
Waardeketen van Porter schematisch weergegeven
Waardeketen van Porter schematisch weergegeven

Uitleg over de Waardeketen

Elk bedrijf heeft een aantal algemene activiteiten en deze bestaan uit primaire en ondersteunende activiteiten. Als je deze opsplitst dan onstaat de waardeketen.

Infrastructuur

​De ondersteunende activiteit infrastructuur gaat over de infrastructuur binnen de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn management, financieel beheer, boekhouding en kwaliteitsmanagement. 

Human Resource Management

De ondersteunende activiteit HRM omvat de factor arbeid. Voorbeelden hiervan zijn werving, selectie, opleiding, beloning, behoud van personeel.

Technologische ontwikkeling 

De ondersteunende activiteit R&D zijn activiteiten die in het teken staan van technologische vooruitgang. Voorbeelden hiervan zijn investeringen in R&D en kennis. 

Inkoop

Onder de ondersteunende activiteit inkoop vallen alle activiteiten die in het teken staan van het bedienen van de klant. Voorbeelden hiervan zijn de inkoop van grondstoffen en het onderhandelen van goede contracten.

Inkomende logistiek

De primaire activiteit inkomende logistiek is een interne activiteit en omvat alle activtiteiten met betrekking tot het ontvangen, distribueren en opslaan van grondstoffen.

Operations

​De primaire activiteit operations gaat over het omzetten van de binnengekomen grondstoffen naar eindproduct.  Voorbeelden hiervan zijn de assemblage maar ook verpakking en testen.

Uitgaande logistiek

​Onder de primaire activiteit logistiek valt de distributie van eindproduct naar klant. Voorbeelden hiervan zijn orderverwerking, transport en distributie. 

Marketing en verkoop

​Marketing en verkoop omvat alle activiteiten die te maken hebben met de verkoop van het product aan klanten. Voorbeelden hiervan zijn, communicatie, promtie, prijszetting en dus veel onderdelen van de marketingmix. 

Service

​Service gaat over activiteiten na verkoop. Voorbeelden hiervan zijn installtie, onderhoud en reparatie. 

Marge

Alle activiteiten samen resulteren in winst of verlies aan het eind van de waardeketen. De geboekte winst of verlies kun je tevens vergelijken met alle activiteiten die hiervoor zijn uitgevoerd. Met andere woorden, hebben alle activiteiten wel genoeg opgebracht?

Totale opbrengsten - Totale kosten = winst 

Winst  / totale opbrengsten x 100 = Marge. 

Waardeketen Porter in de praktijk

De waardeketen wordt in de praktijk op veel verschillende manieren gebruikt. 

  • soms om globaal de sterke punten van een organisatie vast te stellen
  • soms om een organisatie met een andere organisatie te vergelijken
  • soms als interne analyse

Meer zoals dit