In dit artikel wordt het CBDR-model, Cyclisch Business Development Referentie model, uitgelegd.

Inleiding CBDR model

Wat is de lifecycle van uw business? Wat zijn de krachtenvelden binnen en buiten uw markten en welke eisen stellen de stakeholders? Welke strategische concepten zet u in bij het ontwikkelen van nieuwe business? Om te overleven of succesvol door te groeien, is het van belang dat bedrijven zich blijven vernieuwen. Vernieuwing gaat over slimme en nieuwe oplossingen, nieuwe ideeën en de realisatie daarvan. Daarmee is Business Development in elke organisatie steeds aan de orde. Maar hoe verhoudt Business Development zich nu tot de ingeburgerde begrippen als innovatie, marketing, strategie, productontwikkeling en sales? Door anders naar uw onderneming te kijken, kunt u ontdekken hoe u de concurrentie voor kan blijven.

Het Cyclisch Business Development Referentie model

Het Cyclisch Business Development Referentie model, kortweg CBDR model, ontwikkeld door DIWANIYA [J.R. Schütt & A.J. Boelen, 2012] laat zien dat een bedrijf of onderneming het best te vergelijken is met een dynamisch systeem waarin alles met alles samenhangt. De kracht van dit model ligt niet zozeer in het waarheidsgetrouw nabootsen van de werkelijkheid. De kracht ligt vooral in het kwantificeren van de factoren die een rol spelen bij het in de markt zetten van een nieuwe business of de levenscyclus ervan te verlengen door het ontwikkelen van nieuwe bedrijvigheden.

Het CBDR-model ‘dwingt’ het Management van bedrijven tot precisie en helderheid en leidt tot inzicht. Tevens vormt het CBDR-model een praktisch analytisch raamwerk, bedoeld om communicatie tussen de verschillende stakeholders te bevorderen, creativiteit op te roepenen, ideeën te ordenen, beslissingen te maken en om de integratie tussen de relevante thema’s zoals omzet, groei en innovatie compleet te maken. Afbeeldingen zeggen immers vaak meer dan woorden alleen.

Hoe ziet het CBDR model eruit?

Image
CBDR model
UItleg van het CBDR model

Uitleg CBDR model

Het CBDR model laat allereerst zien dat markt georiënteerde vernieuwingen niet volgordelijk (lineair) is, maar cyclisch en dus ook oneindig. Net als open innovatie ziet het model informatie en ideeën als de basis van vernieuwing en dat die optimaal plaats vindt als er wordt samengewerkt tussen vier verschillende 'werelden' (zg.exploitatie knooppunten). Met andere woorden: hoe minder barrières er zijn tussen de exploitatie knooppunten: organisatie ontwikkeling (strategisch management, links), product ontwikkeling (product development en portfolio management, rechts), marktonderzoek van de marktomgeving (markt intelligentie, boven) en marketing onderzoek van de afnemersmarkt (consumenten gedrag en behoeften, onder), hoe meer kennis, informatie en ideeën er gaat stromen en gebruikt gaat worden. Gevolg: ideeën creëren nieuwe ontwikkelingen, successen creëren nieuwe uitdagingen en mislukkingen creëren nieuwe inzichten. Op deze wijze wordt constant waarde op waarde gecreëerd.

Business Development in al haar verschijningsvormen (Positionering, Proces, Portfolio, Paradigma) beïnvloedt de dynamische wisselwerkingen (exploitatieve en exploratieve innovaties) die in deze cycli plaatsvinden. Business Development zet de veranderingsprocessen in gang en geeft er impact aan. Business Development bepaalt waar de kansen liggen (DENKEN), ontwikkelt kansen naar concrete commerciële concepten (DURVEN) en ondersteunt het management bij het gericht doorvoeren van de verandering om het bedrijf, haar dienst of product blijvend onderscheidend in de markt te zetten en daadwerkelijk meer geld te laten verdienen (DOEN). Het model geeft daarbij goed aan dat een evenwicht tussen competitie denken (Red Ocean strategy en Purple Goldfisch strategy) en duurzaam groei denken (Blue Ocean strategy) nodig is om de concurrentie voor te blijven en blijvend winstposities in de markt in te nemen.

Over de auteur

Dit artikel is gepubliceerd door Roy Schütt van DIWANIYA. Voor meer informatie over Roy Schütt en DIWANIYA lees hieronder.

Meer zoals dit